Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
            04.02.2010   Bystyret
            10.12.2009   Bystyret
            19.11.2009   Bystyret
            08.10.2009   Bystyret
            27.08.2009   Bystyret
            18.06.2009   Bystyret
            28.05.2009   Bystyret
            30.04.2009   Bystyret
            26.03.2009   Bystyret
            26.02.2009   Bystyret
            29.01.2009   Bystyret
            11.12.2008   Bystyret
            27.11.2008   Bystyret
            30.10.2008   Bystyret
            25.09.2008   Bystyret
            28.08.2008   Bystyret
            26.06.2008   Bystyret
            22.05.2008   Bystyret
            24.04.2008   Bystyret
            27.03.2008   Bystyret
            28.02.2008   Bystyret
            24.01.2008   Bystyret
            13.12.2007   Bystyret
            15.11.2007   Bystyret
            18.10.2007   Bystyret
            23.08.2007   Bystyret
            21.06.2007   Bystyret
            31.05.2007   Bystyret
            26.04.2007   Bystyret
            22.03.2007   Bystyret
            08.03.2007   Bystyret
            25.01.2007   Bystyret
            14.12.2006   Bystyret
            23.11.2006   Bystyret
            26.10.2006   Bystyret
            28.09.2006   Bystyret
            24.08.2006   Bystyret
            29.06.2006   Bystyret
            08.06.2006   Bystyret
            27.04.2006   Bystyret
            30.03.2006   Bystyret
            23.02.2006   Bystyret
            26.01.2006   Bystyret
            15.12.2005   Bystyret
            24.11.2005   Bystyret
            27.10.2005   Bystyret
            29.09.2005   Bystyret
            25.08.2005   Bystyret
            22.06.2005   Bystyret
            26.05.2005   Bystyret
            28.04.2005   Bystyret
            31.03.2005   Bystyret
            02.03.2005   Bystyret
            27.01.2005   Bystyret
            16.12.2004   Bystyret
            25.11.2004   Bystyret
            21.10.2004   Bystyret
            23.09.2004   Bystyret
            26.08.2004   Bystyret
            17.06.2004   Bystyret
            13.05.2004   Bystyret
            01.04.2004   Bystyret
            03.03.2004   Bystyret
            29.01.2004   Bystyret
            18.12.2003   Bystyret
            27.11.2003   Bystyret
            30.10.2003   Bystyret
            28.08.2003   Bystyret
            26.06.2003   Bystyret
            20.05.2003   Bystyret
            24.04.2003   Bystyret
            27.03.2003   Bystyret
            20.02.2003   Bystyret
            30.01.2003   Bystyret
            19.12.2002   Bystyret
            21.11.2002   Bystyret
            24.10.2002   Bystyret
            26.09.2002   Bystyret
            29.08.2002   Bystyret
            20.06.2002   Bystyret
            23.05.2002   Bystyret
            25.04.2002   Bystyret
                          Rådhuset, 17.00
                      Offentlig protokoll
                      0038/02 - REFERATSAKER - BYSTYRET 25.04.02
                      0039/02 - ÅRSBERETNING FOR ARENDAL KOMMUNE 2001
                      0040/02 - REGNSKAP 2001 - ARENDAL KOMMUNE
                      0041/02 - SKATTEREGNSKAPET 2001 - ARENDAL KOMMUNE
                      0042/02 - ÅRSREGNSKAP 2001
                      0043/02 - KOMMUNEDELPLAN FOR SIKRING OG VIDEREUTVIKLING AV BEVARINGS-
                      0044/02 - REGULERINGSPLAN TIMBERSTRAND I - OMREGULERING
                      0045/02 - REGULERINGSPLAN TIMBERSTRAND II
                      0046/02 - REGULERINGSPLAN LAUVÅSEN, STRENGEREID
                      0047/02 - FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER
                      0048/02 - ETABLERING AV SERVICESENTER, NT 13 - PROSJEKTAVSLUTNING
                      0049/02 - HØRING - FORSLAG TIL INNDELING AV STATENS VEGVESENS...
                      0050/02 - SPØRSMÅL OM OPPRETTELSE AV PLANKOMITE FOR STØRRE BYGGESAKER
                      0051/02 - VURDERING AV KOMMUNAL BOSTØTTEORDNING -
                      0052/02 - BETALINGSSATSER FOR OPPHOLD I KOMMUNALE BARNEHAGER 2002
                      0053/02 - VEDR: VA-ANLEGG - KITTELSBUKT-SANDEN-MALMBRYGGEN
                      0054/02 - RAPPORT 2000-2001 - ARBEIDSMILJØUTVALGET OG...
                      0055/02 - KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING
                      0056/02 - STYREREPRESENTASJON I ELDRESENTRENE
                      0057/02 - ÅRSMELDING 2001 - ELDRERÅDET
                      0058/02 - STYRET I PROFLEX AS
                      0060/02 - ARENDAL TURISTRÅD - OPPNEVNING AV STYREREPRESENTANTER
            21.03.2002   Bystyret
            21.02.2002   Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk