Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
            04.02.2010   Bystyret
            10.12.2009   Bystyret
            19.11.2009   Bystyret
            08.10.2009   Bystyret
            27.08.2009   Bystyret
            18.06.2009   Bystyret
            28.05.2009   Bystyret
            30.04.2009   Bystyret
            26.03.2009   Bystyret
            26.02.2009   Bystyret
            29.01.2009   Bystyret
            11.12.2008   Bystyret
            27.11.2008   Bystyret
            30.10.2008   Bystyret
            25.09.2008   Bystyret
            28.08.2008   Bystyret
            26.06.2008   Bystyret
            22.05.2008   Bystyret
            24.04.2008   Bystyret
            27.03.2008   Bystyret
            28.02.2008   Bystyret
            24.01.2008   Bystyret
            13.12.2007   Bystyret
            15.11.2007   Bystyret
            18.10.2007   Bystyret
            23.08.2007   Bystyret
            21.06.2007   Bystyret
            31.05.2007   Bystyret
            26.04.2007   Bystyret
            22.03.2007   Bystyret
            08.03.2007   Bystyret
            25.01.2007   Bystyret
            14.12.2006   Bystyret
            23.11.2006   Bystyret
            26.10.2006   Bystyret
            28.09.2006   Bystyret
            24.08.2006   Bystyret
            29.06.2006   Bystyret
            08.06.2006   Bystyret
            27.04.2006   Bystyret
            30.03.2006   Bystyret
            23.02.2006   Bystyret
            26.01.2006   Bystyret
            15.12.2005   Bystyret
            24.11.2005   Bystyret
            27.10.2005   Bystyret
            29.09.2005   Bystyret
            25.08.2005   Bystyret
            22.06.2005   Bystyret
            26.05.2005   Bystyret
            28.04.2005   Bystyret
            31.03.2005   Bystyret
            02.03.2005   Bystyret
            27.01.2005   Bystyret
            16.12.2004   Bystyret
            25.11.2004   Bystyret
            21.10.2004   Bystyret
            23.09.2004   Bystyret
            26.08.2004   Bystyret
            17.06.2004   Bystyret
            13.05.2004   Bystyret
            01.04.2004   Bystyret
            03.03.2004   Bystyret
            29.01.2004   Bystyret
            18.12.2003   Bystyret
            27.11.2003   Bystyret
                          Rådhuset, 17.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0130/03 - REFERATSAKER BYSTYRET - 27.11.03
                      0131/03 - OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE 2003-2006
                      0132/03 - BOSETTING AV FLYKTNINGER - 2004
                      0133/03 - ARENDAL BRANNSTASJON - TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET 6....
                      0134/03 - FRITAK SOM VARAMEDLEM TIL BYSTYRET FOR PERIODEN 2003-2007.
                      0135/03 - POLITISKE AKTIVITETER 2004 - MØTEVIRKSOMHET I ULIKE STYRER,
                      0136/03 - ELIM BOLIGSTIFTELSE
                      0137/03 - VEDR: NY DRIFTSSTASJON PÅ STOA
                      0138/03 - ENDRING AV GEBYRREGULATIVET - VANN OG AVLØP
                      0139/03 - VURDERING TILSKUDDSORDNINGEN VED PRIVATES TILKOBLING TIL
                      0140/03 - KOMMUNEDELPLAN BARBU
                      0141/03 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FLOSTA, GNR.68,BNR.1
                      0142/03 - REGULERINGSPLAN RENNEN - OMREGULERING
                      0143/03 - REGULERINGSPLAN FOR HIS
                      0144/03 - 2.GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN HELSVIGA
                      0145/03 - REGULERINGSPLAN, OMREGULERING NATVIG - NEDENES FELT A - KS1
                      0146/03 - 2.GANGSBEHANDLING
                      0147/03 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN: GARTNERITOMTA STRØMSBUVEIEN
                      0149/03 - 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN NIDELVÅSEN
                      0150/03 - 2. GANGS BEHANDLING-REGULERINGSPLAN NEDENES NÆRINGSPARK
                      0151/03 - EYDEHAVN INDUSTRI/HAVNEOMRÅDE KU II - PROSJ.NR. 6033 -
                      0152/03 - STIFTELSEN ARENDAL BYSELSKAP - FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING
                      0153/03 - BOLIGBYGGEPROGRAM FOR ARENDAL KOMMUNE 2003 - 2013
                      0154/03 - VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN 2003 - 2007
                      0155/03 - VALG AV MILITÆRE NEMNDER
                      0156/03 - ELDRESENTRENE. STYREREPRESENTASJON
                      0157/03 - VALG AV MEDLEMMER TIL HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG
                      0158/03 - ARENDAL REVISJONSDISTRIKT. STYRE
                      0159/03 - KONTROLLUTVALGET (ALKOHOLLOVEN)
                      0160/03 - OVERFORMYNDERIET - VALG AV OVERFORMYNDER
                      0161/03 - HAVNESTYRET
                      0162/03 - SKATTEUTVALG
                      0163/03 - DROSJESENTRALEN. STYRE
                      0164/03 - KONSESJONSKRAFTFONDET - REPRESENTANTSKAP
                      0165/03 - ARENDAL OG OMENGEN SPAREKASSE. FORSTANDERSKAP
                      0166/03 - KIRKENS FAMILIEVERNKONTOR. STYRE
                      0167/03 - NORDISK INFORMASJONSKONTOR. STYRE
                      0168/03 - ARENDAL KIRKELIG FELLESRÅD. KOMMUNAL REPRESENTANT
                      0169/03 - SKYTEBANEUTVALG
                      0170/03 - KRISESENTER FOR KVINNER I AUST-AGDER. STYRE
                      0171/03 - KONTAKTUTVALGET AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
                      0172/03 - RÅDHUSKOMITEEN (ARENDAL RÅDHUS)
                      0173/03 - AGDER RENOVASJON. REPRESENTANTSKAP/STYRE
                      0174/03 - MUSEER - VALG AV MEDLEMMER TIL STYRENE
                      0175/03 - AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER - IKS
                      0176/03 - VALG AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPA FOR KALKING
                      0177/03 - VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I HISØY...
                      0178/03 - LEGEVAKTEN. STYRE
                      0179/03 - ARENDAL TURISTRÅD. STYRE
                      0180/03 - KONFLIKTRÅDET
                      0181/03 - NÆRINGSMIDDELTILSYNET. STYRE
                      0182/03 - ARENDAL BOLGBYGGELAG - VALG AV MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TIL
                      0183/03 - VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL STYRET I
                      0184/03 - BOLIGSTIFTELSER - VALG AV MEDLEMMER.
                      0185/03 - GENERALFORSAMLINGER - OPPNEVNING AV REPRESENTANTER HVOR
                      0186/03 - LEGAT SOSIALE OG DIAKONALE FORMÅL - VALG AV MEDLEM TIL...
                      0187/03 - FRILUFTSRÅDET SØR
                      0188/03 - SAMARBEIDSUTVALG SKOLE/RESSURSSENTER - VALG AV...
                      0189/03 - NEMDER EIENDOMSSKATT
                      0190/03 - OMSORGSLØNN - RETNINGSLINJER
                      0191/03 - MELDINGER TIL BYSTYRET 2003
                      0192/03 - 8K - FORSØK PÅ BARNEVERNOMRÅDET
                      0193/03 - UTTALELSE TIL NOU 2003: 14 BEDRE KOMMUNAL OG REGIONAL...
                      0148/03 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN: BJELLAND - TROMØY
                      0194/03 - ARENDAL REVISJONSDISTRIKT
                      0195/03 - TERTIALRAPPORT - 2.TERTIAL 2003
                      0196/03 - STIFTELSEN SALTRØD UTLEIEBOLIGER - SØKNAD OM GARANTI FOR...
            30.10.2003   Bystyret
            28.08.2003   Bystyret
            26.06.2003   Bystyret
            20.05.2003   Bystyret
            24.04.2003   Bystyret
            27.03.2003   Bystyret
            20.02.2003   Bystyret
            30.01.2003   Bystyret
            19.12.2002   Bystyret
            21.11.2002   Bystyret
            24.10.2002   Bystyret
            26.09.2002   Bystyret
            29.08.2002   Bystyret
            20.06.2002   Bystyret
            23.05.2002   Bystyret
            25.04.2002   Bystyret
            21.03.2002   Bystyret
            21.02.2002   Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk