Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
            04.02.2010   Bystyret
            10.12.2009   Bystyret
            19.11.2009   Bystyret
            08.10.2009   Bystyret
            27.08.2009   Bystyret
            18.06.2009   Bystyret
            28.05.2009   Bystyret
            30.04.2009   Bystyret
            26.03.2009   Bystyret
            26.02.2009   Bystyret
            29.01.2009   Bystyret
            11.12.2008   Bystyret
            27.11.2008   Bystyret
            30.10.2008   Bystyret
            25.09.2008   Bystyret
            28.08.2008   Bystyret
            26.06.2008   Bystyret
            22.05.2008   Bystyret
            24.04.2008   Bystyret
                          251 Bystyresalen, 17.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0065/08 - REFERATSAKER TIL BYSTYRET 2008
                      0066/08 - ÅRSBERETNING 2007 FOR ARENDAL KOMMUNE
                      0067/08 - ARENDAL KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP 2007
                      0068/08 - ARENDAL HAVNEVESEN KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2007
                      0069/08 - ÅRSRAPPORTER FRA ENHETENES HMS-UTVALG FOR 2007
                      0070/08 - REGULERINGSPLAN BARBU BRYGGE
                      0071/08 - KOMMUNEDELPLAN MYRENE
                      0072/08 - 2. GANGS BEHANDLING
                      0073/08 - REGULERING DEL AV ØYTANGEN, TVERRDALSØYA
                      0074/08 - ARENDAL KOMMUNES EIERSKAP I AGDER ENERGI
                      0075/08 - VEG NESKIL BRU - EYDEHAVN HAVN - PLANLEGGING OG...
                      0076/08 - IDRETTSPARKEN - UTBYGGINGSPLAN
                      0077/08 - FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 - 2019 -...
                      0078/08 - ETABLERING AV VITENSENTER I SØRLANDET KUNNSKAPSHAVN
                      0079/08 - HØRING - ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN
                      0080/08 - FESTIVALSATSING I ARENDAL. HOVEDPRINSIPPER FOR KOMMUNAL...
                      0081/08 - NYE BREIDABLIKKTUNET BOFELLESSKAP - FINANSIERING
                      0082/08 - GRASÅSEN BORETTSLAG / OPPHØR AV KONTRAKTSFORHOLD
                      0083/08 - HISØY IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI
                      0084/08 - PROSJEKT - " EN FRISKERE HVERDAG"
                      0085/08 - NAVNESAK - PAKKHUSPLASSEN TYHOLMEN
                      0086/08 - STYRET I KAFE MUNKEN AS - OPPNEVNING AV MEDLEMMER
                      0087/08 - OPPTRAPPINGPLAN - PSYKISK HELSE
                      0088/08 - GNR. 507 BNR. 205 - VURDERING AV KJØP AV OMSORGSBOLIGER
            27.03.2008   Bystyret
            28.02.2008   Bystyret
            24.01.2008   Bystyret
            13.12.2007   Bystyret
            15.11.2007   Bystyret
            18.10.2007   Bystyret
            23.08.2007   Bystyret
            21.06.2007   Bystyret
            31.05.2007   Bystyret
            26.04.2007   Bystyret
            22.03.2007   Bystyret
            08.03.2007   Bystyret
            25.01.2007   Bystyret
            14.12.2006   Bystyret
            23.11.2006   Bystyret
            26.10.2006   Bystyret
            28.09.2006   Bystyret
            24.08.2006   Bystyret
            29.06.2006   Bystyret
            08.06.2006   Bystyret
            27.04.2006   Bystyret
            30.03.2006   Bystyret
            23.02.2006   Bystyret
            26.01.2006   Bystyret
            15.12.2005   Bystyret
            24.11.2005   Bystyret
            27.10.2005   Bystyret
            29.09.2005   Bystyret
            25.08.2005   Bystyret
            22.06.2005   Bystyret
            26.05.2005   Bystyret
            28.04.2005   Bystyret
            31.03.2005   Bystyret
            02.03.2005   Bystyret
            27.01.2005   Bystyret
            16.12.2004   Bystyret
            25.11.2004   Bystyret
            21.10.2004   Bystyret
            23.09.2004   Bystyret
            26.08.2004   Bystyret
            17.06.2004   Bystyret
            13.05.2004   Bystyret
            01.04.2004   Bystyret
            03.03.2004   Bystyret
            29.01.2004   Bystyret
            18.12.2003   Bystyret
            27.11.2003   Bystyret
            30.10.2003   Bystyret
            28.08.2003   Bystyret
            26.06.2003   Bystyret
            20.05.2003   Bystyret
            24.04.2003   Bystyret
            27.03.2003   Bystyret
            20.02.2003   Bystyret
            30.01.2003   Bystyret
            19.12.2002   Bystyret
            21.11.2002   Bystyret
            24.10.2002   Bystyret
            26.09.2002   Bystyret
            29.08.2002   Bystyret
            20.06.2002   Bystyret
            23.05.2002   Bystyret
            25.04.2002   Bystyret
            21.03.2002   Bystyret
            21.02.2002   Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk