Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
            04.02.2010   Bystyret
            10.12.2009   Bystyret
            19.11.2009   Bystyret
            08.10.2009   Bystyret
            27.08.2009   Bystyret
            18.06.2009   Bystyret
            28.05.2009   Bystyret
            30.04.2009   Bystyret
            26.03.2009   Bystyret
            26.02.2009   Bystyret
            29.01.2009   Bystyret
            11.12.2008   Bystyret
            27.11.2008   Bystyret
            30.10.2008   Bystyret
            25.09.2008   Bystyret
            28.08.2008   Bystyret
            26.06.2008   Bystyret
            22.05.2008   Bystyret
            24.04.2008   Bystyret
            27.03.2008   Bystyret
            28.02.2008   Bystyret
            24.01.2008   Bystyret
            13.12.2007   Bystyret
            15.11.2007   Bystyret
            18.10.2007   Bystyret
            23.08.2007   Bystyret
            21.06.2007   Bystyret
            31.05.2007   Bystyret
            26.04.2007   Bystyret
            22.03.2007   Bystyret
            08.03.2007   Bystyret
            25.01.2007   Bystyret
            14.12.2006   Bystyret
            23.11.2006   Bystyret
            26.10.2006   Bystyret
                          Bystyresalen, 16.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0150/06 - REFERATSAKER TIL BYSTYRET 26.10.2006
                      0151/06 - MELDINGER TIL BYSTYRET 26.10.2006
                      0152/06 - TERTIALRAPPORT 2 - 2006
                      0153/06 - AUST-AGDER KRISESENTER FOR KVINNER
                      0154/06 - VEDTEKTER FOR UNGDOMMENS BYSTYRE - ENDRINGER
                      0155/06 - KOMMUNEVALG 2007 - SPØRSMÅL OM KOMMUNEN ØNSKER
                      0156/06 - BEVILGNING AV MIDLER TIL VEI BYGGEOMRÅDE FOR MISJONSKIRKEN...
                      0157/06 - LANGSÆ TERRASSE - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
                      0158/06 - REGULERINGSPLAN SNØREISMYR
                      0159/06 - REGULERINGSPLANFORSLAG NATVIG GÅRD - GNR. 429, BNR. 221
                      0160/06 - SFO - BETALINGSORDNINGER OG VEDTEKTER
                      0161/06 - KUNSTARENA TORBJØRNSBU GRUVE
                      0162/06 - NEDENESHALLEN - UTBYGGING AV MILJØROM.
                      0163/06 - FLASKESKUTESAMLING
                      0164/06 - PENSJONSORDNING ANSATTE I ARENDAL KOMMUNE
                      0165/06 - PROSJEKTAVSLUTNING AV PROSJEKTENE: 6042, 6068, 6077, 6082,...
                      0166/06 - PROSJEKTAVSLUTNING AV PROSJEKT 1128 MARGARETHE STIFTELSEN
                      0167/06 - ARENDAL IDRETTSPARK - FRAMTIDIG AREALBRUK - EVENTUELLE NYE...
                      0168/06 - IDRETTSANLEGG - FOTBALL OG IDRETT - FREMTIDSRETTET...
                      0169/06 - BJØNNES STADION - HØGEDALSBANEN - BIEJORDET.
                      0170/06 - KYST- OG STRANDSONEN - VALG AV MEDLEMMER TIL AD-HOC UTVALG
            28.09.2006   Bystyret
            24.08.2006   Bystyret
            29.06.2006   Bystyret
            08.06.2006   Bystyret
            27.04.2006   Bystyret
            30.03.2006   Bystyret
            23.02.2006   Bystyret
            26.01.2006   Bystyret
            15.12.2005   Bystyret
            24.11.2005   Bystyret
            27.10.2005   Bystyret
            29.09.2005   Bystyret
            25.08.2005   Bystyret
            22.06.2005   Bystyret
            26.05.2005   Bystyret
            28.04.2005   Bystyret
            31.03.2005   Bystyret
            02.03.2005   Bystyret
            27.01.2005   Bystyret
            16.12.2004   Bystyret
            25.11.2004   Bystyret
            21.10.2004   Bystyret
            23.09.2004   Bystyret
            26.08.2004   Bystyret
            17.06.2004   Bystyret
            13.05.2004   Bystyret
            01.04.2004   Bystyret
            03.03.2004   Bystyret
            29.01.2004   Bystyret
            18.12.2003   Bystyret
            27.11.2003   Bystyret
            30.10.2003   Bystyret
            28.08.2003   Bystyret
            26.06.2003   Bystyret
            20.05.2003   Bystyret
            24.04.2003   Bystyret
            27.03.2003   Bystyret
            20.02.2003   Bystyret
            30.01.2003   Bystyret
            19.12.2002   Bystyret
            21.11.2002   Bystyret
            24.10.2002   Bystyret
            26.09.2002   Bystyret
            29.08.2002   Bystyret
            20.06.2002   Bystyret
            23.05.2002   Bystyret
            25.04.2002   Bystyret
            21.03.2002   Bystyret
            21.02.2002   Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk