Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
            04.02.2010   Bystyret
            10.12.2009   Bystyret
            19.11.2009   Bystyret
            08.10.2009   Bystyret
            27.08.2009   Bystyret
            18.06.2009   Bystyret
            28.05.2009   Bystyret
            30.04.2009   Bystyret
            26.03.2009   Bystyret
            26.02.2009   Bystyret
            29.01.2009   Bystyret
            11.12.2008   Bystyret
            27.11.2008   Bystyret
            30.10.2008   Bystyret
            25.09.2008   Bystyret
            28.08.2008   Bystyret
            26.06.2008   Bystyret
            22.05.2008   Bystyret
            24.04.2008   Bystyret
            27.03.2008   Bystyret
            28.02.2008   Bystyret
            24.01.2008   Bystyret
            13.12.2007   Bystyret
            15.11.2007   Bystyret
            18.10.2007   Bystyret
            23.08.2007   Bystyret
            21.06.2007   Bystyret
            31.05.2007   Bystyret
            26.04.2007   Bystyret
            22.03.2007   Bystyret
            08.03.2007   Bystyret
            25.01.2007   Bystyret
            14.12.2006   Bystyret
            23.11.2006   Bystyret
            26.10.2006   Bystyret
            28.09.2006   Bystyret
            24.08.2006   Bystyret
            29.06.2006   Bystyret
            08.06.2006   Bystyret
            27.04.2006   Bystyret
            30.03.2006   Bystyret
            23.02.2006   Bystyret
            26.01.2006   Bystyret
            15.12.2005   Bystyret
            24.11.2005   Bystyret
            27.10.2005   Bystyret
            29.09.2005   Bystyret
            25.08.2005   Bystyret
            22.06.2005   Bystyret
            26.05.2005   Bystyret
            28.04.2005   Bystyret
            31.03.2005   Bystyret
            02.03.2005   Bystyret
            27.01.2005   Bystyret
            16.12.2004   Bystyret
                          Rådhuset, 10.00
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0196/04 - REFERATSAKER BYSTYRET - 16.1204
                      0197/04 - ÅRSBUDSJETT 2005 - HANDLINGSPROGRAM 2005 - 2008
                      0198/04 - BUDSJETT 2005- GEBYRER VANN, AVLØP, RENOVASJON OG SLAM
                      0199/04 - NYTT GEBYRREGULATIV 2005 FOR SAKER/OPPGAVER ETTER
                      0200/04 - BUDSJETT 2005 - ARENDAL HAVNEVESEN KF
                      0201/04 - REGLER OG SATSER FOR FORELDREBETALING I SFO
                      0202/04 - FREMTIDIG BRUK AV SANDUM SKOLE
                      0203/04 - INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LØNN, REGNSKAP, INNFORDRING OG...
                      0204/04 - INTERKOMMUNALT SAMARBEID / LANDBRUK
                      0205/04 - FØLGEEVALUERING "HELT - IKKE STYKKEVIS OG DELT"
                      0206/04 - INVITASJON TIL DELTAKELSE I STIFTELSEN KJÆMPESTADEN ARENDAL
                      0207/04 - VEDR. UTSKIFTING AV ETERNITTRØR PÅ ASDAL
                      0208/04 - VA-ANLEGG INNERSTRAND-STAUBØ-ØYA-HOLMESUND
                      0209/04 - RA-SAULEKILEN
                      0210/04 - KOMMUNALE VEIER -REASFALTERING - PROSJEKTAVSLUTNING...
                      0211/04 - AGDER KLIMA AS - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ KRØGENES
                      0212/04 - VA-ANLEGG BRATTEKLEIV - HISØY
                      0213/04 - VA-UTBYGGING DALSHAVEN - ALVE
                      0214/04 - 2. GANGS BEHANDLING
                      0215/04 - REGULERINGSPLAN STRØMSBO GÅRD OG BIEJORDENE
                      0216/04 - REGULERINGSPLAN MARGARETESTIFTELSEN
                      0217/04 - REGULERINGSPLAN JOVANN - RØNNINGEN BOLIGOMRÅDE
                      0218/04 - BJORBEKK ADMINISTRASJONSBYGG
            25.11.2004   Bystyret
            21.10.2004   Bystyret
            23.09.2004   Bystyret
            26.08.2004   Bystyret
            17.06.2004   Bystyret
            13.05.2004   Bystyret
            01.04.2004   Bystyret
            03.03.2004   Bystyret
            29.01.2004   Bystyret
            18.12.2003   Bystyret
            27.11.2003   Bystyret
            30.10.2003   Bystyret
            28.08.2003   Bystyret
            26.06.2003   Bystyret
            20.05.2003   Bystyret
            24.04.2003   Bystyret
            27.03.2003   Bystyret
            20.02.2003   Bystyret
            30.01.2003   Bystyret
            19.12.2002   Bystyret
            21.11.2002   Bystyret
            24.10.2002   Bystyret
            26.09.2002   Bystyret
            29.08.2002   Bystyret
            20.06.2002   Bystyret
            23.05.2002   Bystyret
            25.04.2002   Bystyret
            21.03.2002   Bystyret
            21.02.2002   Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk