Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
            04.02.2010   Bystyret
            10.12.2009   Bystyret
            19.11.2009   Bystyret
            08.10.2009   Bystyret
            27.08.2009   Bystyret
            18.06.2009   Bystyret
            28.05.2009   Bystyret
            30.04.2009   Bystyret
            26.03.2009   Bystyret
            26.02.2009   Bystyret
            29.01.2009   Bystyret
            11.12.2008   Bystyret
            27.11.2008   Bystyret
            30.10.2008   Bystyret
            25.09.2008   Bystyret
            28.08.2008   Bystyret
            26.06.2008   Bystyret
            22.05.2008   Bystyret
            24.04.2008   Bystyret
            27.03.2008   Bystyret
            28.02.2008   Bystyret
            24.01.2008   Bystyret
            13.12.2007   Bystyret
            15.11.2007   Bystyret
                          251 Bystyresalen, 14.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0185/07 - REFERATSAKER TIL BYSTYRET 2007
                      0186/07 - TERTIALRAPPORT 2 - 2007
                      0187/07 - E-18 - VIDERE STRATEGI
                      0188/07 - SKATTEPLIKT FOR TILLEGGSVEDERLAG - SALG AV AKSJER I ASGDER...
                      0189/07 - VENNSKAPSBYER/VENNSKAPSKONTAKT MED MWANZA CITY, TANZANIA.
                      0190/07 - FRUKT OG GRØNNSAKER PÅ SKOLEN
                      0191/07 - AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKS
                      0192/07 - FLOSTA BYGDEBOK
                      0193/07 - MØTEPLANER FOR POLITISKE RÅD OG UTVALG I ARENDAL KOMMUNE...
                      0194/07 - VEDR: VANNPUMPESTASJON SKOVSBO (P 5261)
                      0195/07 - REGULERINGSPLAN FOR ENGENE BOLIGOMRÅDE DEL II
                      0196/07 - REGULERINGSPLAN STRØMMEN OPPVEKSTSENTER GNR. 432, BNR. 1 OG...
                      0197/07 - REGULERINGSPLAN SKOGLIVEIEN HELLEHEIA
                      0198/07 - ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE - NYE VEDTEKTER
                      0199/07 - VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I ARENDAL
                      0200/07 - HAVNESTYRE
                      0201/07 - KOMMUNEPLANUTVALG - VALG AV MEDLEMMER
                      0202/07 - AGDER RENOVASJON. REPRESENTANTSKAP/STYRE
                      0203/07 - VALG AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPA FOR KALKING AV
                      0204/07 - ESTETIKKUTVALG - VALG AV MEDLEMMER
                      0205/07 - ARENDAL REVISJONSDISTRIKT IKS. REPRESENTANTSKAP.
                      0206/07 - SKATTEUTVALG
                      0207/07 - NEMDER EIENDOMSSKATT
                      0208/07 - VALG AV MEDLEMMER TIL KOMMUNAL NAVNEKOMITE
                      0209/07 - VALG AV MEDLEMMER TIL INNVANDRERRÅDET
                      0210/07 - VALG AV REPRESENTANT TIL ARENDAL LANDBRUKSFORUM
                      0211/07 - VILTKONTAKT
                      0212/07 - BOLIGSTIFTELSER - VALG AV MEDLEMMER
                      0213/07 - VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL
                      0214/07 - ARENDAL BOLIGBYGGELAG - VALG AV MEDLEMMER TIL...
                      0215/07 - FRILUFTSRÅDET SØR
                      0216/07 - KOMMUNAL HEIMEVERNSNEMND
                      0217/07 - ELDRESENTRENE - STYREREPRESENTASJON
                      0218/07 - AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKS. REPRESENTANTSKAP
                      0219/07 - MUSEER - VALG AV MEDLEMMER TIL STYRENE
                      0220/07 - KONFLIKTRÅDET - OPPNEVNINGSUTVALG
                      0221/07 - EIERMØTE I AGDER ENERGI AS - VALG AV REPRESENTANTER
                      0222/07 - IKT AGDER IKS - REPRESENTANTSKAP
                      0223/07 - SAMARBEIDSUTVALG SKOLE/RESSURSSENTER - VALG AV...
                      0224/07 - KRISESENTER FOR KVINNER I AUST-AGDER. STYRE
                      0225/07 - VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I HISØY...
                      0226/07 - RÅDHUSKOMITEEN (ARENDAL GAMLE RÅDHUS)
                      0227/07 - NORDISK INFORMASJONSKONTOR - STYRE
                      0228/07 - ARENDAL KIRKELIG FELLESRÅD - KOMMUNAL REPRESENTANT
                      0229/07 - LEGEVAKTEN - STYRE
                      0230/07 - DROSJESENTRALEN - STYRE
                      0231/07 - KONSESJONSKRAFTFONDET - REPRESENTANTSKAP
                      0232/07 - ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE - FORSTANDERSKAP
                      0233/07 - KIRKENS FAMILIEVERNKONTOR - STYRE
                      0234/07 - KONTAKTUTVALGET AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
                      0235/07 - ARENDAL TURISTRÅD - STYRE
                      0236/07 - GENERALFORSAMLINGER - OPPNEVNING AV REPRESENTANT HVOR
                      0237/07 - VALG AV ELDRERÅD
                      0238/07 - BYGNINGSKYNDIGE SKJØNNSMENN 2008-2012
                      0239/07 - SJØKYNDIGE SKJØNNSMENN 2008 - 2012
                      0240/07 - REGNSKAPSKYNDIGE SKJØNNSMENN 2008 - 2012
                      0241/07 - HOVEFESTIVALEN - ØKONOMISK SIKRING AV VIDERE DRIFT
                      0242/07 - ARENDALSKONFERANSEN 2007 - VIDERE ARBEID MOT 2008
            18.10.2007   Bystyret
            23.08.2007   Bystyret
            21.06.2007   Bystyret
            31.05.2007   Bystyret
            26.04.2007   Bystyret
            22.03.2007   Bystyret
            08.03.2007   Bystyret
            25.01.2007   Bystyret
            14.12.2006   Bystyret
            23.11.2006   Bystyret
            26.10.2006   Bystyret
            28.09.2006   Bystyret
            24.08.2006   Bystyret
            29.06.2006   Bystyret
            08.06.2006   Bystyret
            27.04.2006   Bystyret
            30.03.2006   Bystyret
            23.02.2006   Bystyret
            26.01.2006   Bystyret
            15.12.2005   Bystyret
            24.11.2005   Bystyret
            27.10.2005   Bystyret
            29.09.2005   Bystyret
            25.08.2005   Bystyret
            22.06.2005   Bystyret
            26.05.2005   Bystyret
            28.04.2005   Bystyret
            31.03.2005   Bystyret
            02.03.2005   Bystyret
            27.01.2005   Bystyret
            16.12.2004   Bystyret
            25.11.2004   Bystyret
            21.10.2004   Bystyret
            23.09.2004   Bystyret
            26.08.2004   Bystyret
            17.06.2004   Bystyret
            13.05.2004   Bystyret
            01.04.2004   Bystyret
            03.03.2004   Bystyret
            29.01.2004   Bystyret
            18.12.2003   Bystyret
            27.11.2003   Bystyret
            30.10.2003   Bystyret
            28.08.2003   Bystyret
            26.06.2003   Bystyret
            20.05.2003   Bystyret
            24.04.2003   Bystyret
            27.03.2003   Bystyret
            20.02.2003   Bystyret
            30.01.2003   Bystyret
            19.12.2002   Bystyret
            21.11.2002   Bystyret
            24.10.2002   Bystyret
            26.09.2002   Bystyret
            29.08.2002   Bystyret
            20.06.2002   Bystyret
            23.05.2002   Bystyret
            25.04.2002   Bystyret
            21.03.2002   Bystyret
            21.02.2002   Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk