Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
            04.02.2010   Bystyret
            10.12.2009   Bystyret
            19.11.2009   Bystyret
            08.10.2009   Bystyret
            27.08.2009   Bystyret
            18.06.2009   Bystyret
            28.05.2009   Bystyret
            30.04.2009   Bystyret
            26.03.2009   Bystyret
            26.02.2009   Bystyret
            29.01.2009   Bystyret
            11.12.2008   Bystyret
            27.11.2008   Bystyret
            30.10.2008   Bystyret
            25.09.2008   Bystyret
            28.08.2008   Bystyret
            26.06.2008   Bystyret
            22.05.2008   Bystyret
            24.04.2008   Bystyret
            27.03.2008   Bystyret
            28.02.2008   Bystyret
            24.01.2008   Bystyret
            13.12.2007   Bystyret
            15.11.2007   Bystyret
            18.10.2007   Bystyret
            23.08.2007   Bystyret
            21.06.2007   Bystyret
                          251 Bystyresalen, 17.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0105/07 - REFERATSAKER TIL BYSTYRET 21.06.2007
                      0106/07 - MELDING TIL BYSTYRET 21.06.2007
                      0107/07 - GATER ARENDAL SENTRUM - PROSJEKTAVSLUTNING - PROSJEKTNR....
                      0108/07 - RAPPORT VEDR. SELSKAPSKONTROLL - AGDER RENOVASJON OG
                      0109/07 - NY RUNDKJØRING OG PÅKJØRING TIL E18 PÅ STOA
                      0110/07 - TERTIALRAPPORT 1 - 2007
                      0111/07 - GNR 430 BNR 17 - REHABILITERING GULV
                      0112/07 - KOMMUNEDELPLAN BARBU
                      0113/07 - KOMMUNEPLAN 2007-2017
                      0114/07 - LOKALISERING NY BRANNSTASJON I ARENDAL
                      0115/07 - ARBEIDSAVTALE/LEDERAVTALE FOR RÅDMANNEN
                      0116/07 - SKOLEFRITIDSORDNING - SFO - ARENDAL KOMMUNE GENERELT
                      0117/07 - DIGITALE DISTRIKTSAGDER – TILSLUTNING TIL PROSJEKTOPPLEGG...
                      0118/07 - HELTID/DELTID STATUSRAPPORT PR 04.05.07
                      0119/07 - HØRING - FORSLAG TIL UTVIDELSE AV PASIENTOMBUDSORDNINGEN
                      0120/07 - FREMTIDIG ORGANISERING AV BRUKERSTYRT SENTER
                      0121/07 - PRAKTISK BISTAND - MERE ENN RENGJØRING I HJEMMET
                      0122/07 - GNR 43 BNR 34 - RENOVERING AV BASSENG, STUENES SKOLE
                      0123/07 - AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
                      0124/07 - BJØNNES STADION
                      0125/07 - MUSEUM/MUSEER
                      0126/07 - NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2007
                      0127/07 - STØTTE TIL ARENDAL GRIEGFESTIVAL
                      0128/07 - FLASKESKUTESAMLING - VIDEREFØRING
                      0129/07 - ETABLERING AV KOMMUNAL BARNEHAGE PÅ HOVE
                      0130/07 - REGULERINGSPLAN EYDEHAVN - BOLIGFELT HEGGEDALEN
                      0131/07 - GANG- OG SYKKELVEG HAREBAKKEN-MYRA SKOLE,...
                      0132/07 - OPPRETTELSE AV NY ØKONOMSTILLING FOR SKOLER OG BARNEHAGER I
                      0133/07 - OMBYGGING KILDEN
                      0134/07 - VEI/GATENAVN - ADRESSER
                      0135/07 - BEMANNING RÅDHUSENHETEN
                      0136/07 - HISØY OPPVEKSTOMRÅDE - INNSKRIVING OG MIDLERTIDIGE...
                      0137/07 - VOKSENOPPLÆRINGEN - VISJONER, MÅLSETTINGER OG TILTAK
                      0138/07 - TARIFFAVTALE I PRIVATE BARNEHAGER
                      0139/07 - FRITAK FRA POLITISKE VERV
                      0140/07 - ARENDAL IDRETTSPARK - FRAMTIDIG AREALBRUK - EVENTUELLE NYE...
                      0141/07 - GNR. 44 BNR. 300 - SIKRING AV JERNGRUVE I BETRUMSVN. 11
                      0142/07 - PROSJEKTLEDERSTILLING FOR UTBYGGING AV BOLIG- OG...
                      0143/07 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYTT MENIGHETSSENTER
                      0144/07 - SØKNAD OM STØTTE
            31.05.2007   Bystyret
            26.04.2007   Bystyret
            22.03.2007   Bystyret
            08.03.2007   Bystyret
            25.01.2007   Bystyret
            14.12.2006   Bystyret
            23.11.2006   Bystyret
            26.10.2006   Bystyret
            28.09.2006   Bystyret
            24.08.2006   Bystyret
            29.06.2006   Bystyret
            08.06.2006   Bystyret
            27.04.2006   Bystyret
            30.03.2006   Bystyret
            23.02.2006   Bystyret
            26.01.2006   Bystyret
            15.12.2005   Bystyret
            24.11.2005   Bystyret
            27.10.2005   Bystyret
            29.09.2005   Bystyret
            25.08.2005   Bystyret
            22.06.2005   Bystyret
            26.05.2005   Bystyret
            28.04.2005   Bystyret
            31.03.2005   Bystyret
            02.03.2005   Bystyret
            27.01.2005   Bystyret
            16.12.2004   Bystyret
            25.11.2004   Bystyret
            21.10.2004   Bystyret
            23.09.2004   Bystyret
            26.08.2004   Bystyret
            17.06.2004   Bystyret
            13.05.2004   Bystyret
            01.04.2004   Bystyret
            03.03.2004   Bystyret
            29.01.2004   Bystyret
            18.12.2003   Bystyret
            27.11.2003   Bystyret
            30.10.2003   Bystyret
            28.08.2003   Bystyret
            26.06.2003   Bystyret
            20.05.2003   Bystyret
            24.04.2003   Bystyret
            27.03.2003   Bystyret
            20.02.2003   Bystyret
            30.01.2003   Bystyret
            19.12.2002   Bystyret
            21.11.2002   Bystyret
            24.10.2002   Bystyret
            26.09.2002   Bystyret
            29.08.2002   Bystyret
            20.06.2002   Bystyret
            23.05.2002   Bystyret
            25.04.2002   Bystyret
            21.03.2002   Bystyret
            21.02.2002   Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk