Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
            04.02.2010   Bystyret
            10.12.2009   Bystyret
            19.11.2009   Bystyret
            08.10.2009   Bystyret
            27.08.2009   Bystyret
            18.06.2009   Bystyret
            28.05.2009   Bystyret
            30.04.2009   Bystyret
            26.03.2009   Bystyret
            26.02.2009   Bystyret
            29.01.2009   Bystyret
            11.12.2008   Bystyret
            27.11.2008   Bystyret
            30.10.2008   Bystyret
            25.09.2008   Bystyret
            28.08.2008   Bystyret
            26.06.2008   Bystyret
            22.05.2008   Bystyret
            24.04.2008   Bystyret
            27.03.2008   Bystyret
            28.02.2008   Bystyret
            24.01.2008   Bystyret
            13.12.2007   Bystyret
            15.11.2007   Bystyret
            18.10.2007   Bystyret
            23.08.2007   Bystyret
            21.06.2007   Bystyret
            31.05.2007   Bystyret
            26.04.2007   Bystyret
            22.03.2007   Bystyret
            08.03.2007   Bystyret
            25.01.2007   Bystyret
            14.12.2006   Bystyret
            23.11.2006   Bystyret
            26.10.2006   Bystyret
            28.09.2006   Bystyret
            24.08.2006   Bystyret
            29.06.2006   Bystyret
            08.06.2006   Bystyret
            27.04.2006   Bystyret
            30.03.2006   Bystyret
            23.02.2006   Bystyret
            26.01.2006   Bystyret
            15.12.2005   Bystyret
            24.11.2005   Bystyret
            27.10.2005   Bystyret
            29.09.2005   Bystyret
            25.08.2005   Bystyret
            22.06.2005   Bystyret
            26.05.2005   Bystyret
            28.04.2005   Bystyret
            31.03.2005   Bystyret
            02.03.2005   Bystyret
            27.01.2005   Bystyret
            16.12.2004   Bystyret
            25.11.2004   Bystyret
            21.10.2004   Bystyret
            23.09.2004   Bystyret
            26.08.2004   Bystyret
            17.06.2004   Bystyret
                          Rådhuset, 17.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0093/04 - REFERATSAKER BYSTYRET - 2004
                      0094/04 - ENDRING I REGELER,SATSER OG VEDTEKTER FOR...
                      0095/04 - KULTURPOLITISK PLATTFORM - ARENDAL KOMMUNE
                      0096/04 - PLATTFORM FOR ARENDAL KOMMUNES INTERNASJONALE ENGASJEMENT
                      0097/04 - AREALFORDELING KOMMUNALE ADMINISTRASJONSBYGG
                      0098/04 - NAVN PÅ PLASSEN FORAN DET NYE KULTUR/RÅDHUSET
                      0099/04 - STINTA SKOLE - BYGGEPROSJEKT
                      0100/04 - MOLTEMYR SKOLE - OMBYGGING/TILBYGG
                      0101/04 - FRILUFTSRÅDET SØR - PERMANENT DRIFT.
                      0102/04 - TILSYNSRÅDET FOR SKJÆRGÅRDSPARKEN. VALG AV REPRESENTANT
                      0103/04 - FERIETILBUD FOR BARN JULI 2004 - MULTIFUNKSJONSHEMMEDE OG...
                      0104/04 - TORBJØRNSBU VERKSTED AS - SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN
                      0105/04 - HOVE DRIFTS- OG UTVIKLINGSSELSKAP AS - INVESTERING I...
                      0106/04 - VEDR: KLOAKKPUMPESTASJON ØYA;
                      0107/04 - TRAFIKKPROBLEM - SKAVELØKKA - NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNAL...
                      0108/04 - REGULERINGSPLAN TIMBERSTRAND II
                      0109/04 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN: FÆRVIKTUNET
                      0110/04 - 2. GANGS BEHANDLING
                      0111/04 - REGULERINGSPLAN JOVANN - RØNNINGEN BOLIGOMRÅDE
                      0114/04 - BOLIGFELT GUTTORM FLØISTADSVEI - AVSLUTNING PROSJEKT NR....
                      0115/04 - NATVIGHEIA BOLIGFELT - PROSJEKTAVSLUTNING - PROSJEKTNR....
                      0116/04 - STRAKSTILTAK SKOLER 2002 OG 2003 - PROSJEKTAVSLUTNING
                      0117/04 - RESSURSSENTER ASDAL SKOLE - PROSJEKTAVSLUTNING -...
                      0118/04 - BRANN/SYKESIGNALANLEGG - PROSJEKTAVSLUTNING - PROSJEKTNR....
                      0119/04 - VA- NORODDVEIEN-KOLBJØRNSVIK
                      0090/04 - TERTIALRAPPORT I - 2004
                      0091/04 - FORELDREBETALING I KOMMUNALE BARNEHAGER.
                      0092/04 - BARNEHAGER - ØKONOMISK LIKEBEHANDLING
                      0112/04 - KRØGENES - ENDRING AV REGULERINGSPLAN
                      0113/04 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN ROMSTØLEN - FELT B3
                      0120/04 - VEDR: VA-ANLEGG RINGVEIEN - HELLEHEIA
                      0121/04 - AKSJON FOR HJERTESENTER - SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL
                      0122/04 - NY BYPARK VED KULTURHUSET
                      0123/04 - STOA AGDERPARKEN - DELFINANSIERING AV RUNDKJØRING
                      0124/04 - GODTGJØRELSE TIL FORLIKSRÅDET
                      0125/04 - KLAGE PÅ VEDTAK VEDRØRENDE PRØVEORDNING SOM...
            13.05.2004   Bystyret
            01.04.2004   Bystyret
            03.03.2004   Bystyret
            29.01.2004   Bystyret
            18.12.2003   Bystyret
            27.11.2003   Bystyret
            30.10.2003   Bystyret
            28.08.2003   Bystyret
            26.06.2003   Bystyret
            20.05.2003   Bystyret
            24.04.2003   Bystyret
            27.03.2003   Bystyret
            20.02.2003   Bystyret
            30.01.2003   Bystyret
            19.12.2002   Bystyret
            21.11.2002   Bystyret
            24.10.2002   Bystyret
            26.09.2002   Bystyret
            29.08.2002   Bystyret
            20.06.2002   Bystyret
            23.05.2002   Bystyret
            25.04.2002   Bystyret
            21.03.2002   Bystyret
            21.02.2002   Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk