Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
            04.02.2010   Bystyret
            10.12.2009   Bystyret
            19.11.2009   Bystyret
            08.10.2009   Bystyret
            27.08.2009   Bystyret
            18.06.2009   Bystyret
            28.05.2009   Bystyret
            30.04.2009   Bystyret
            26.03.2009   Bystyret
            26.02.2009   Bystyret
            29.01.2009   Bystyret
            11.12.2008   Bystyret
            27.11.2008   Bystyret
            30.10.2008   Bystyret
            25.09.2008   Bystyret
            28.08.2008   Bystyret
            26.06.2008   Bystyret
            22.05.2008   Bystyret
            24.04.2008   Bystyret
            27.03.2008   Bystyret
            28.02.2008   Bystyret
            24.01.2008   Bystyret
            13.12.2007   Bystyret
            15.11.2007   Bystyret
            18.10.2007   Bystyret
            23.08.2007   Bystyret
            21.06.2007   Bystyret
            31.05.2007   Bystyret
            26.04.2007   Bystyret
            22.03.2007   Bystyret
            08.03.2007   Bystyret
            25.01.2007   Bystyret
            14.12.2006   Bystyret
                          Bystyresalen, 10.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0193/06 - REFERATSAKER TIL BYSTYRET 14.12.2006
                      0194/06 - ÅRSBUDSJETT 2006-HANDLINGSPROGRAM 2006-2009-STATSTILSKUDD
                      0195/06 - BUDSJETT 2007 - HANDLINGSPROGRAM 2007 - 2010
                      0196/06 - BUDSJETT 2007 - GEBYRER VANN, AVLØP, RENOVASJON OG SLAM
                      0197/06 - ARENDAL HAVNEVESEN KF - BUDSJETT 2007
                      0198/06 - GAMLE BYEN SKOLE - FREMTIDIG BRUK
                      0199/06 - BJØNNES STADION - HØGEDALSBANEN - BIEJORDET.
                      0200/06 - KOMMUNEDELPLAN 2005 - 2008 - IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG
                      0201/06 - FELLES INNBYGGERPORTAL OG SAMORDNING AV IKT-SYSTEMER
                      0202/06 - FRAMTIDIG TILBUD FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMNING OG...
                      0203/06 - HELTID/DELTID
                      0204/06 - SØKNAD OM STØTTE TIL PRODUKSJON AV "DEN FLYGENDE HOLLENDER"
                      0205/06 - FLYTTING AV GRENSEN MELLOM VALGKRETSENE ASDAL OG STRØMMEN
                      0206/06 - PRINSIPPVEDTAK OM BYGGING AV ISHALL - VALG AV MEDLEMMER TIL...
                      0207/06 - FRITAK FOR POLITISK VERV - JURGEN SIEVERS
                      0208/06 - VA SANERING HANSNES - PLANKEMYRA (ETAPPE 1)
                      0209/06 - PROSJEKTAVSLUTNING AV PROSJEKT 6035 PLANKEMYRA
                      0210/06 - VA - TORJUSHOLMEN - PROSJEKTAVLUTNING REV. REGNSKAP
                      0211/06 - BYGGNETTVERKET - PROSJEKTAVSLUTNINGR AV PROSJEKT 6044,...
                      0212/06 - NETTVERK PLAN OG UTVIKLING - PROSJEKTAVSLUTNINGER
                      0213/06 - NETTVERK PLAN OG UTVIKLING - PROSJEKTAVSLUTNINGER
                      0214/06 - BYGGNETTVERKET - PROSJEKTAVSLUTNINGR AV PROSJEKT...
                      0215/06 - KJØP AV BOLIGER - PROSJEKTAVSLUTNING FOR PROSJEKT 6149,...
                      0216/06 - PROSJEKT 6052 LØDDESØL BOLIGFELT - PROSJEKTAVSLUTNING
                      0217/06 - PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL LOKALE
            23.11.2006   Bystyret
            26.10.2006   Bystyret
            28.09.2006   Bystyret
            24.08.2006   Bystyret
            29.06.2006   Bystyret
            08.06.2006   Bystyret
            27.04.2006   Bystyret
            30.03.2006   Bystyret
            23.02.2006   Bystyret
            26.01.2006   Bystyret
            15.12.2005   Bystyret
            24.11.2005   Bystyret
            27.10.2005   Bystyret
            29.09.2005   Bystyret
            25.08.2005   Bystyret
            22.06.2005   Bystyret
            26.05.2005   Bystyret
            28.04.2005   Bystyret
            31.03.2005   Bystyret
            02.03.2005   Bystyret
            27.01.2005   Bystyret
            16.12.2004   Bystyret
            25.11.2004   Bystyret
            21.10.2004   Bystyret
            23.09.2004   Bystyret
            26.08.2004   Bystyret
            17.06.2004   Bystyret
            13.05.2004   Bystyret
            01.04.2004   Bystyret
            03.03.2004   Bystyret
            29.01.2004   Bystyret
            18.12.2003   Bystyret
            27.11.2003   Bystyret
            30.10.2003   Bystyret
            28.08.2003   Bystyret
            26.06.2003   Bystyret
            20.05.2003   Bystyret
            24.04.2003   Bystyret
            27.03.2003   Bystyret
            20.02.2003   Bystyret
            30.01.2003   Bystyret
            19.12.2002   Bystyret
            21.11.2002   Bystyret
            24.10.2002   Bystyret
            26.09.2002   Bystyret
            29.08.2002   Bystyret
            20.06.2002   Bystyret
            23.05.2002   Bystyret
            25.04.2002   Bystyret
            21.03.2002   Bystyret
            21.02.2002   Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk