Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
            04.02.2010   Bystyret
            10.12.2009   Bystyret
            19.11.2009   Bystyret
            08.10.2009   Bystyret
            27.08.2009   Bystyret
            18.06.2009   Bystyret
            28.05.2009   Bystyret
            30.04.2009   Bystyret
            26.03.2009   Bystyret
            26.02.2009   Bystyret
            29.01.2009   Bystyret
            11.12.2008   Bystyret
            27.11.2008   Bystyret
            30.10.2008   Bystyret
            25.09.2008   Bystyret
            28.08.2008   Bystyret
            26.06.2008   Bystyret
            22.05.2008   Bystyret
            24.04.2008   Bystyret
            27.03.2008   Bystyret
            28.02.2008   Bystyret
            24.01.2008   Bystyret
                          251 Bystyresalen, 17.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0001/08 - REFERATSAKER TIL BYSTYRET 2008
                      0002/08 - MELDING TIL BYSTYRET
                      0003/08 - REGULERINGSPLAN DEL AV JONSVOLD
                      0004/08 - REGULERINGSPLAN EYDEHAVN INDUSTRI - OG HAVNEOMRÅDE
                      0005/08 - NY 2. GANGSBEHANDLING AV
                      0006/08 - UTBYGGING ENGENE TRINN 2
                      0007/08 - FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN
                      0008/08 - KYST- OG STRANDSONEN - AD HOC UTVALG
                      0009/08 - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL
                      0010/08 - SKOLEBRUKSPLAN FOR 2008-2011
                      0011/08 - VENNSKAPSAVTALE MED REZEKNE 2008 - 2011
                      0012/08 - HØRINGSFORSLAG - INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE
                      0013/08 - ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE - VEDTEKTSENDRING
                      0014/08 - VALG AV MEDDOMMERE TIL AUST-AGER TINGRETT
                      0015/08 - VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL AGDER...
                      0016/08 - VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL AUST-AGDER JORDSKIFTERETT
                      0017/08 - VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER
                      0018/08 - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV
                      0019/08 - VIDEREFØRING AV DRIFTEN AV SØRLANDETS EUROPAKONTOR
                      0020/08 - TARIFFAVTALE I PRIVATE BARNEHAGER
                      0021/08 - TRANSPORTPROSJEKTET OMSORG
                      0022/08 - FORSLAG OM UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING
                      0023/08 - PRAKTISK BISTAND - MERE ENN RENGJØRING
                      0024/08 - HELDØGNS OMSORGSTILBUD - VALG AV MEDLEMMER TIL AD-HOC...
                      0025/08 - KONTROLLUTVALG (ALKOHOLLOVEN)
            13.12.2007   Bystyret
            15.11.2007   Bystyret
            18.10.2007   Bystyret
            23.08.2007   Bystyret
            21.06.2007   Bystyret
            31.05.2007   Bystyret
            26.04.2007   Bystyret
            22.03.2007   Bystyret
            08.03.2007   Bystyret
            25.01.2007   Bystyret
            14.12.2006   Bystyret
            23.11.2006   Bystyret
            26.10.2006   Bystyret
            28.09.2006   Bystyret
            24.08.2006   Bystyret
            29.06.2006   Bystyret
            08.06.2006   Bystyret
            27.04.2006   Bystyret
            30.03.2006   Bystyret
            23.02.2006   Bystyret
            26.01.2006   Bystyret
            15.12.2005   Bystyret
            24.11.2005   Bystyret
            27.10.2005   Bystyret
            29.09.2005   Bystyret
            25.08.2005   Bystyret
            22.06.2005   Bystyret
            26.05.2005   Bystyret
            28.04.2005   Bystyret
            31.03.2005   Bystyret
            02.03.2005   Bystyret
            27.01.2005   Bystyret
            16.12.2004   Bystyret
            25.11.2004   Bystyret
            21.10.2004   Bystyret
            23.09.2004   Bystyret
            26.08.2004   Bystyret
            17.06.2004   Bystyret
            13.05.2004   Bystyret
            01.04.2004   Bystyret
            03.03.2004   Bystyret
            29.01.2004   Bystyret
            18.12.2003   Bystyret
            27.11.2003   Bystyret
            30.10.2003   Bystyret
            28.08.2003   Bystyret
            26.06.2003   Bystyret
            20.05.2003   Bystyret
            24.04.2003   Bystyret
            27.03.2003   Bystyret
            20.02.2003   Bystyret
            30.01.2003   Bystyret
            19.12.2002   Bystyret
            21.11.2002   Bystyret
            24.10.2002   Bystyret
            26.09.2002   Bystyret
            29.08.2002   Bystyret
            20.06.2002   Bystyret
            23.05.2002   Bystyret
            25.04.2002   Bystyret
            21.03.2002   Bystyret
            21.02.2002   Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk