Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
            03.12.2008   Driftsstyret
            26.11.2008   Driftsstyret
            13.11.2008   Driftsstyret
            29.10.2008   Driftsstyret
            09.10.2008   Driftsstyret
            24.09.2008   Driftsstyret
            11.09.2008   Driftsstyret
            27.08.2008   Driftsstyret
            14.08.2008   Driftsstyret
            26.06.2008   Driftsstyret
            12.06.2008   Driftsstyret
            29.05.2008   Driftsstyret
            08.05.2008   Driftsstyret
            24.04.2008   Driftsstyret
            10.04.2008   Driftsstyret
            27.03.2008   Driftsstyret
            06.03.2008   Driftsstyret
            21.02.2008   Driftsstyret
            07.02.2008   Driftsstyret
            31.01.2008   Driftsstyret
            10.01.2008   Driftsstyret
            12.12.2007   Driftsstyret
            22.11.2007   Driftsstyret
            25.10.2007   Driftsstyret
            10.09.2007   Driftsstyret
            30.08.2007   Driftsstyret
            09.08.2007   Driftsstyret
            21.06.2007   Driftsstyret
            07.06.2007   Driftsstyret
            10.05.2007   Driftsstyret
            03.05.2007   Driftsstyret
            12.04.2007   Driftsstyret
            29.03.2007   Driftsstyret
            08.03.2007   Driftsstyret
            08.02.2007   Driftsstyret
            01.02.2007   Driftsstyret
            11.01.2007   Driftsstyret
            07.12.2006   Driftsstyret
            23.11.2006   Driftsstyret
            09.11.2006   Driftsstyret
            26.10.2006   Driftsstyret
            12.10.2006   Driftsstyret
            28.09.2006   Driftsstyret
            14.09.2006   Driftsstyret
            31.08.2006   Driftsstyret
            10.08.2006   Driftsstyret
            22.06.2006   Driftsstyret
            08.06.2006   Driftsstyret
            18.05.2006   Driftsstyret
            04.05.2006   Driftsstyret
            06.04.2006   Driftsstyret
            30.03.2006   Driftsstyret
            16.03.2006   Driftsstyret
            23.02.2006   Driftsstyret
            09.02.2006   Driftsstyret
            02.02.2006   Driftsstyret
            12.01.2006   Driftsstyret
            08.12.2005   Driftsstyret
            01.12.2005   Driftsstyret
            24.11.2005   Driftsstyret
            03.11.2005   Driftsstyret
            13.10.2005   Driftsstyret
            22.09.2005   Driftsstyret
            08.09.2005   Driftsstyret
            25.08.2005   Driftsstyret
            11.08.2005   Driftsstyret
            23.06.2005   Driftsstyret
            09.06.2005   Driftsstyret
            26.05.2005   Driftsstyret
            12.05.2005   Driftsstyret
            14.04.2005   Driftsstyret
            07.04.2005   Driftsstyret
            10.03.2005   Driftsstyret
            03.03.2005   Driftsstyret
            10.02.2005   Driftsstyret
            03.02.2005   Driftsstyret
            09.12.2004   Driftsstyret
            02.12.2004   Driftsstyret
            25.11.2004   Driftsstyret
            18.11.2004   Driftsstyret
            04.11.2004   Driftsstyret
            21.10.2004   Driftsstyret
            07.10.2004   Driftsstyret
            30.09.2004   Driftsstyret
            23.09.2004   Driftsstyret
            16.09.2004   Driftsstyret
            02.09.2004   Driftsstyret
            19.08.2004   Driftsstyret
            24.06.2004   Driftsstyret
            10.06.2004   Driftsstyret
                          Rådhuset, 13.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      0212/04 - REFERATSAKER TIL DRIFTSSTYRET - 10.06.2004
                      0213/04 - MELDINGER TIL DRIFTSSTYRET - 10.06.2004
                      0214/04 - TORBJØRNSBU VERKSTED AS - SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN
                      0215/04 - GODTGJØRELSE TIL FORLIKSRÅDET
                      0216/04 - OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER TIL RUTOS LEGAT.
                      0217/04 - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN FOR...
                      0218/04 - SJØLOFTET ARENDAL AS - UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN
                      0219/04 - CANAL STREET
                      0220/04 - VEDR: KLOAKKPUMPESTASJON ØYA;
                      0221/04 - VA- NORODDVEIEN-KOLBJØRNSVIK
                      0222/04 - TRAFIKKPROBLEM - SKAVELØKKA - NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNAL...
                      0223/04 - VEDR: VA-ANLEGG BJØRKENES (ARNEVIK)
                      0224/04 - KJØP AV RENHOLDSUTSTYR - PROSJEKTAVSLUTNING - PROSJEKTNR....
                      0225/04 - NATVIGHEIA BOLIGFELT - PROSJEKTAVSLUTNING - PROSJEKTNR....
                      0226/04 - BOLIGFELT GUTTORM FLØISTADSVEI - AVSLUTNING PROSJEKT NR....
                      0227/04 - STRAKSTILTAK SKOLER 2002 OG 2003 - PROSJEKTAVSLUTNING
                      0228/04 - RESSURSSENTER ASDAL SKOLE - PROSJEKTAVSLUTNING -...
                      0229/04 - STINTA SKOLE - BYGGEPROSJEKT
                      0230/04 - FERIETILBUD FOR BARN JULI 2004 - MULTIFUNKSJONSHEMMEDE OG...
                      0231/04 - MELDINGER II TIL DRIFTSSTYRET - 10.06.2004
                      0232/04 - ENDRINGER I VEDTAK VEDR. UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE...
                      0233/04 - GNR. 502, BNR. 1204, SKRUBBEKJÆRVEIEN - GARASJEBYGG
                      0234/04 - KRØGENES - ENDRING AV REGULERINGSPLAN
                      0235/04 - HOVE LEIR. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
                      0236/04 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN ROMSTØLEN - FELT B3
                      0237/04 - BEHOVSVURDERING
                      0238/04 - BEHOVSVURDERING
                      0239/04 - KLAGE PÅ REGULERINGSPLANVEDTAK
                      0240/04 - VEDR: VA-ANLEGG RINGVEIEN - HELLEHEIA
                      0241/04 - GNR.222, BNR.110, OMDALSØYREN, BOPLIKT
                      0242/04 - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - GJENNOMFØRING
                      0243/04 - KLAGE PÅ VEDTAK VEDRØRENDE PRØVEORDNING SOM...
                      0244/04 - TERTIALRAPPORT I - 2004
                      0245/04 - TARIFFREVISJONEN PR. 1. MAI 2004.
                      0246/04 - STOA AGDERPARKEN - DELFINANSIERING AV RUNDKJØRING
                      0247/04 - NY BYPARK VED KULTURHUSET
                      0248/04 - AKSJON FOR HJERTESENTER - SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL
                      0249/04 - MØLLEBUKTA BÅTHAVN - OVERFØRING AV BÅTFESTER
                      0250/04 - SKIPPPERKROA - SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGSTID 24. - 25.6.2004
                      0251/04 - MERDØ KAFE - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN
                      0252/04 - CLUB HOLLYWOOD - UTERESTAURANT PÅ PARKERINGSFELT
            13.05.2004   Driftsstyret
            29.04.2004   Driftsstyret
            15.04.2004   Driftsstyret
            01.04.2004   Driftsstyret
            18.03.2004   Driftsstyret
            03.03.2004   Driftsstyret
            19.02.2004   Driftsstyret
            12.02.2004   Driftsstyret
            29.01.2004   Driftsstyret
            15.01.2004   Driftsstyret
            04.12.2003   Driftsstyret
            20.11.2003   Driftsstyret
            06.11.2003   Driftsstyret
            23.10.2003   Driftsstyret
            09.10.2003   Driftsstyret
            04.09.2003   Driftsstyret
            14.08.2003   Driftsstyret
            26.06.2003   Driftsstyret
            19.06.2003   Driftsstyret
            05.06.2003   Driftsstyret
            08.05.2003   Driftsstyret
            24.04.2003   Driftsstyret
            10.04.2003   Driftsstyret
            03.04.2003   Driftsstyret
            20.03.2003   Driftsstyret
            06.03.2003   Driftsstyret
            20.02.2003   Driftsstyret
            06.02.2003   Driftsstyret
            27.01.2003   Driftsstyret
            09.01.2003   Driftsstyret
            12.12.2002   Driftsstyret
            28.11.2002   Driftsstyret
            14.11.2002   Driftsstyret
            31.10.2002   Driftsstyret
            17.10.2002   Driftsstyret
            26.09.2002   Driftsstyret
            12.09.2002   Driftsstyret
            29.08.2002   Driftsstyret
            15.08.2002   Driftsstyret
            11.07.2002   Driftsstyret
            27.06.2002   Driftsstyret
            13.06.2002   Driftsstyret
            30.05.2002   Driftsstyret
            16.05.2002   Driftsstyret
            02.05.2002   Driftsstyret
            18.04.2002   Driftsstyret
            04.04.2002   Driftsstyret
            14.03.2002   Driftsstyret
            28.02.2002   Driftsstyret
            14.02.2002   Driftsstyret
            31.01.2002   Driftsstyret
            03.01.2002   Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk