Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
            03.12.2008   Driftsstyret
            26.11.2008   Driftsstyret
            13.11.2008   Driftsstyret
            29.10.2008   Driftsstyret
            09.10.2008   Driftsstyret
            24.09.2008   Driftsstyret
            11.09.2008   Driftsstyret
            27.08.2008   Driftsstyret
            14.08.2008   Driftsstyret
            26.06.2008   Driftsstyret
            12.06.2008   Driftsstyret
            29.05.2008   Driftsstyret
            08.05.2008   Driftsstyret
            24.04.2008   Driftsstyret
            10.04.2008   Driftsstyret
            27.03.2008   Driftsstyret
            06.03.2008   Driftsstyret
            21.02.2008   Driftsstyret
            07.02.2008   Driftsstyret
            31.01.2008   Driftsstyret
            10.01.2008   Driftsstyret
            12.12.2007   Driftsstyret
            22.11.2007   Driftsstyret
            25.10.2007   Driftsstyret
            10.09.2007   Driftsstyret
            30.08.2007   Driftsstyret
            09.08.2007   Driftsstyret
            21.06.2007   Driftsstyret
            07.06.2007   Driftsstyret
                          254 Strømsbu, 11.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0190/07 - REFERATSAKER TIL DRIFTSSTYRET 7.6.2007
                      0227/07 - GNR. 205 BNR. 299, - SKILSØYTOPPEN - NKLAGE PÅ...
                      0191/07 - MELDINGER TIL DRIFTSSTYRET 07.06.2007
                      0192/07 - GNR.209 BNR.8, MERDØ - BRUKSENDRING FRA STALL TIL...
                      0194/07 - GNR.305 BNR.273, HAVSØYVEIEN 73 - INGER UGLAND
                      0195/07 - GNR. 211 BNR. 32, SANDUM - RIVING HYTTE/OPPF. AV BOLIG
                      0196/07 - GNR. 75, BNR. 5, YTREBØ - BOLIG, GARASJE
                      0197/07 - GNR. 221, BNR. 464, SKODDEVIK - BÅTBU- KLAGEBEHANDLING
                      0198/07 - KLAGEBEHANDLING- GNR. 206, BNR. 77, TORJUSHOLMEN - TILBYGG...
                      0199/07 - GNR. 205 BNR. 299, - SKILSØYTOPPEN - KLAGEBEHANDLING
                      0200/07 - REGULERINGSPLAN KOLBJØRNSVIK - KULLTANGEN
                      0201/07 - REGULERINGSPLAN EYDEHAVN - BOLIGFELT HEGGEDALEN
                      0202/07 - NY RUNDKJØRING OG PÅKJØRING TIL E18 PÅ STOA
                      0203/07 - KOMMUNEDELPLAN BARBU
                      0204/07 - GANG- OG SYKKELVEG FRA HAREBAKKEN TIL MYRA, PLANFORSLAG
                      0205/07 - BLANDALEN, REGULERINGSPLANFORSLAG
                      0206/07 - KOMMUNEPLAN 2007-2017
                      0207/07 - GNR 430 BNR 17 - REHABILITERING GULV
                      0208/07 - ETABLERING AV KOMMUNAL BARNEHAGE PÅ HOVE
                      0209/07 - OPPRETTELSE AV NY ØKONOMSTILLING FOR SKOLER OG BARNEHAGER I
                      0210/07 - BETALINGSSATSER - TILRETTELAGTE BOLIGER
                      0211/07 - UTVIKLING AV BOLIGER FOR PERSONER MED LAV...
                      0212/07 - TERTIALRAPPORT 1 - 2007
                      0213/07 - DIGITALE DISTRIKTSAGDER – TILSLUTNING TIL PROSJEKTOPPLEGG...
                      0214/07 - LOKALISERING NY BRANNSTASJON I ARENDAL
                      0215/07 - AVGIFT FOR PLASSERING AV CONTAINERE PÅ KOMMUNAL GRUNN
                      0216/07 - GATER ARENDAL SENTRUM - PROSJEKTAVSLUTNING - PROSJEKTNR....
                      0217/07 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV PROSJEKTET "UNDERVEIS"
                      0218/07 - RAPPORT VEDR. SELSKAPSKONTROLL - AGDER RENOVASJON OG
                      0219/07 - SØKNAD OM MIDLER TIL FORSKNINGSPROSJEKT FRA AGDERFORSKNING.
                      0220/07 - SØKNAD OM STØTTE TIL KLUBBER/LAG/FORENINGER
                      0221/07 - AGDER KRETS NORGES LIVREDNINGSSELSKAP - TILSKUDD TIL...
                      0222/07 - RÅDHUSBRYGGA RESTAURANT - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING
                      0223/07 - CAFE BOVE AS - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREALE
                      0193/07 - GNR.224 BNR.17, HASTENSUND - BRYGGE
                      0224/07 - TILLEGGSMELDING TIL DRIFTSSTYRET 07.06.2007
                      0225/07 - BEMANNING RÅDHUSENHETEN
                      0226/07 - KULTUR CAFEEN - SERVERING OG SKJENKEBEVILLING
            10.05.2007   Driftsstyret
            03.05.2007   Driftsstyret
            12.04.2007   Driftsstyret
            29.03.2007   Driftsstyret
            08.03.2007   Driftsstyret
            08.02.2007   Driftsstyret
            01.02.2007   Driftsstyret
            11.01.2007   Driftsstyret
            07.12.2006   Driftsstyret
            23.11.2006   Driftsstyret
            09.11.2006   Driftsstyret
            26.10.2006   Driftsstyret
            12.10.2006   Driftsstyret
            28.09.2006   Driftsstyret
            14.09.2006   Driftsstyret
            31.08.2006   Driftsstyret
            10.08.2006   Driftsstyret
            22.06.2006   Driftsstyret
            08.06.2006   Driftsstyret
            18.05.2006   Driftsstyret
            04.05.2006   Driftsstyret
            06.04.2006   Driftsstyret
            30.03.2006   Driftsstyret
            16.03.2006   Driftsstyret
            23.02.2006   Driftsstyret
            09.02.2006   Driftsstyret
            02.02.2006   Driftsstyret
            12.01.2006   Driftsstyret
            08.12.2005   Driftsstyret
            01.12.2005   Driftsstyret
            24.11.2005   Driftsstyret
            03.11.2005   Driftsstyret
            13.10.2005   Driftsstyret
            22.09.2005   Driftsstyret
            08.09.2005   Driftsstyret
            25.08.2005   Driftsstyret
            11.08.2005   Driftsstyret
            23.06.2005   Driftsstyret
            09.06.2005   Driftsstyret
            26.05.2005   Driftsstyret
            12.05.2005   Driftsstyret
            14.04.2005   Driftsstyret
            07.04.2005   Driftsstyret
            10.03.2005   Driftsstyret
            03.03.2005   Driftsstyret
            10.02.2005   Driftsstyret
            03.02.2005   Driftsstyret
            09.12.2004   Driftsstyret
            02.12.2004   Driftsstyret
            25.11.2004   Driftsstyret
            18.11.2004   Driftsstyret
            04.11.2004   Driftsstyret
            21.10.2004   Driftsstyret
            07.10.2004   Driftsstyret
            30.09.2004   Driftsstyret
            23.09.2004   Driftsstyret
            16.09.2004   Driftsstyret
            02.09.2004   Driftsstyret
            19.08.2004   Driftsstyret
            24.06.2004   Driftsstyret
            10.06.2004   Driftsstyret
            13.05.2004   Driftsstyret
            29.04.2004   Driftsstyret
            15.04.2004   Driftsstyret
            01.04.2004   Driftsstyret
            18.03.2004   Driftsstyret
            03.03.2004   Driftsstyret
            19.02.2004   Driftsstyret
            12.02.2004   Driftsstyret
            29.01.2004   Driftsstyret
            15.01.2004   Driftsstyret
            04.12.2003   Driftsstyret
            20.11.2003   Driftsstyret
            06.11.2003   Driftsstyret
            23.10.2003   Driftsstyret
            09.10.2003   Driftsstyret
            04.09.2003   Driftsstyret
            14.08.2003   Driftsstyret
            26.06.2003   Driftsstyret
            19.06.2003   Driftsstyret
            05.06.2003   Driftsstyret
            08.05.2003   Driftsstyret
            24.04.2003   Driftsstyret
            10.04.2003   Driftsstyret
            03.04.2003   Driftsstyret
            20.03.2003   Driftsstyret
            06.03.2003   Driftsstyret
            20.02.2003   Driftsstyret
            06.02.2003   Driftsstyret
            27.01.2003   Driftsstyret
            09.01.2003   Driftsstyret
            12.12.2002   Driftsstyret
            28.11.2002   Driftsstyret
            14.11.2002   Driftsstyret
            31.10.2002   Driftsstyret
            17.10.2002   Driftsstyret
            26.09.2002   Driftsstyret
            12.09.2002   Driftsstyret
            29.08.2002   Driftsstyret
            15.08.2002   Driftsstyret
            11.07.2002   Driftsstyret
            27.06.2002   Driftsstyret
            13.06.2002   Driftsstyret
            30.05.2002   Driftsstyret
            16.05.2002   Driftsstyret
            02.05.2002   Driftsstyret
            18.04.2002   Driftsstyret
            04.04.2002   Driftsstyret
            14.03.2002   Driftsstyret
            28.02.2002   Driftsstyret
            14.02.2002   Driftsstyret
            31.01.2002   Driftsstyret
            03.01.2002   Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk