Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
            03.12.2008   Driftsstyret
            26.11.2008   Driftsstyret
            13.11.2008   Driftsstyret
            29.10.2008   Driftsstyret
            09.10.2008   Driftsstyret
            24.09.2008   Driftsstyret
            11.09.2008   Driftsstyret
            27.08.2008   Driftsstyret
            14.08.2008   Driftsstyret
            26.06.2008   Driftsstyret
            12.06.2008   Driftsstyret
            29.05.2008   Driftsstyret
            08.05.2008   Driftsstyret
            24.04.2008   Driftsstyret
            10.04.2008   Driftsstyret
            27.03.2008   Driftsstyret
            06.03.2008   Driftsstyret
            21.02.2008   Driftsstyret
            07.02.2008   Driftsstyret
            31.01.2008   Driftsstyret
            10.01.2008   Driftsstyret
            12.12.2007   Driftsstyret
            22.11.2007   Driftsstyret
            25.10.2007   Driftsstyret
            10.09.2007   Driftsstyret
            30.08.2007   Driftsstyret
            09.08.2007   Driftsstyret
            21.06.2007   Driftsstyret
            07.06.2007   Driftsstyret
            10.05.2007   Driftsstyret
            03.05.2007   Driftsstyret
            12.04.2007   Driftsstyret
            29.03.2007   Driftsstyret
            08.03.2007   Driftsstyret
                          254 Strømsbu, 10.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0070/07 - REFERATSAKER TIL DRIFTSSTYRET
                      0101/07 - HOVE DRIFTS- OG UTVIKLINGSSELSKAP AS - SØKNAD OM...
                      0071/07 - REGULERINGSPLAN MYRA - BRÅSTAD - MENIGHETSSENTER OG...
                      0102/07 - REGULERINGSPLAN KITTELSBUKT - ORMEVIKA
                      0072/07 - GANG- OG SYKKELVEG FRA HAREBAKKEN TIL MYRA, PLANFORSLAG
                      0073/07 - 1. GANGSBEHANDLING-REG ENGENE DEL II
                      0074/07 - REG.PLAN EYDEHAVN INDUSTRI-OG HAVNEOMRÅDE
                      0075/07 - BEBYGGELSESPLAN FOR KRØGENES SYD
                      0076/07 - REG.PLAN EYDEHAVN INDUSTRI - OG HAVNEOMRÅDE REG.ENDR ELLY...
                      0077/07 - REGULERINGSPLAN GUTTORM FLØISTADSVEI DEL II - OMREGULERING
                      0078/07 - REGULERINGSPLAN FOR GRØNNINGEN GNR.221 BNR.14 OG 154,...
                      0079/07 - 1. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN BRONESET BOLIGOMRÅDE,...
                      0080/07 - HANDLINGSPLAN FOR REKRUTTERING AV FLERKULTURELLE
                      0081/07 - VA - LYNGHAUG - SOLBAKKEN
                      0082/07 - GNR. 507 BNR. 357 KYSTVEIEN 30 - TILBYGG, UTVIDELSE AV...
                      0083/07 - GNR.76 BNR.51, BOTA - KNUT EVENSEN
                      0084/07 - GNR.202 BNR.345, KONGSHAVN - BRYGGE OG SJØBOD
                      0085/07 - AVTALE KJØP/SALG AV GRUNN - ARENDAL HAVNEVESEN KF
                      0086/07 - NY HEIS FLØYHEIA
                      0087/07 - REGULERINGSPLAN TYHOLMEN - KITTELSBUKT
                      0088/07 - LOSBRYGGA MERDØ - BÅTPLASS
                      0089/07 - EVALUERING. BRUK AV SENTRUMSAREALER 2006
                      0090/07 - ARENDALS TURNFORENING-150-ÅRS JUBILEUM- SØKNAD OM TILSKUDD.
                      0091/07 - PROSJEKTAVSLUTNING - PROSJEKTNR. 6179, 6144 OG 6136
                      0092/07 - EIENDOMSSKATT - SØKNAD OM FRITAK/OPPHEVING AV FRITAK
                      0093/07 - KJØPMANNEN PÅ KILSUND - SØKNAD OM SALGSBEVILLING
                      0094/07 - CAMPINGSTUA - HOVE CAMPING - SERVERINGS- OG...
                      0095/07 - SKJENKEBEVILLING ENKELT ANLEDNING 2007
                      0096/07 - REGULERINGSPLANFORSLAG FOR GULDSMEDENGA N-DEL 2
                      0097/07 - FREMTIDIG ORGANISERING AV BOLIGFORVALTNINGEN I ARENDAL...
                      0098/07 - SALG AV BARNEHAGETOMT PÅ STRØMSBUÅSEN
                      0099/07 - REGIONALT NÆRINGSFOND
                      0100/07 - EKSTRAORDINÆRT DRIFTSTILSKUDD TIL LAG/FORENINGER - 2007
            08.02.2007   Driftsstyret
            01.02.2007   Driftsstyret
            11.01.2007   Driftsstyret
            07.12.2006   Driftsstyret
            23.11.2006   Driftsstyret
            09.11.2006   Driftsstyret
            26.10.2006   Driftsstyret
            12.10.2006   Driftsstyret
            28.09.2006   Driftsstyret
            14.09.2006   Driftsstyret
            31.08.2006   Driftsstyret
            10.08.2006   Driftsstyret
            22.06.2006   Driftsstyret
            08.06.2006   Driftsstyret
            18.05.2006   Driftsstyret
            04.05.2006   Driftsstyret
            06.04.2006   Driftsstyret
            30.03.2006   Driftsstyret
            16.03.2006   Driftsstyret
            23.02.2006   Driftsstyret
            09.02.2006   Driftsstyret
            02.02.2006   Driftsstyret
            12.01.2006   Driftsstyret
            08.12.2005   Driftsstyret
            01.12.2005   Driftsstyret
            24.11.2005   Driftsstyret
            03.11.2005   Driftsstyret
            13.10.2005   Driftsstyret
            22.09.2005   Driftsstyret
            08.09.2005   Driftsstyret
            25.08.2005   Driftsstyret
            11.08.2005   Driftsstyret
            23.06.2005   Driftsstyret
            09.06.2005   Driftsstyret
            26.05.2005   Driftsstyret
            12.05.2005   Driftsstyret
            14.04.2005   Driftsstyret
            07.04.2005   Driftsstyret
            10.03.2005   Driftsstyret
            03.03.2005   Driftsstyret
            10.02.2005   Driftsstyret
            03.02.2005   Driftsstyret
            09.12.2004   Driftsstyret
            02.12.2004   Driftsstyret
            25.11.2004   Driftsstyret
            18.11.2004   Driftsstyret
            04.11.2004   Driftsstyret
            21.10.2004   Driftsstyret
            07.10.2004   Driftsstyret
            30.09.2004   Driftsstyret
            23.09.2004   Driftsstyret
            16.09.2004   Driftsstyret
            02.09.2004   Driftsstyret
            19.08.2004   Driftsstyret
            24.06.2004   Driftsstyret
            10.06.2004   Driftsstyret
            13.05.2004   Driftsstyret
            29.04.2004   Driftsstyret
            15.04.2004   Driftsstyret
            01.04.2004   Driftsstyret
            18.03.2004   Driftsstyret
            03.03.2004   Driftsstyret
            19.02.2004   Driftsstyret
            12.02.2004   Driftsstyret
            29.01.2004   Driftsstyret
            15.01.2004   Driftsstyret
            04.12.2003   Driftsstyret
            20.11.2003   Driftsstyret
            06.11.2003   Driftsstyret
            23.10.2003   Driftsstyret
            09.10.2003   Driftsstyret
            04.09.2003   Driftsstyret
            14.08.2003   Driftsstyret
            26.06.2003   Driftsstyret
            19.06.2003   Driftsstyret
            05.06.2003   Driftsstyret
            08.05.2003   Driftsstyret
            24.04.2003   Driftsstyret
            10.04.2003   Driftsstyret
            03.04.2003   Driftsstyret
            20.03.2003   Driftsstyret
            06.03.2003   Driftsstyret
            20.02.2003   Driftsstyret
            06.02.2003   Driftsstyret
            27.01.2003   Driftsstyret
            09.01.2003   Driftsstyret
            12.12.2002   Driftsstyret
            28.11.2002   Driftsstyret
            14.11.2002   Driftsstyret
            31.10.2002   Driftsstyret
            17.10.2002   Driftsstyret
            26.09.2002   Driftsstyret
            12.09.2002   Driftsstyret
            29.08.2002   Driftsstyret
            15.08.2002   Driftsstyret
            11.07.2002   Driftsstyret
            27.06.2002   Driftsstyret
            13.06.2002   Driftsstyret
            30.05.2002   Driftsstyret
            16.05.2002   Driftsstyret
            02.05.2002   Driftsstyret
            18.04.2002   Driftsstyret
            04.04.2002   Driftsstyret
            14.03.2002   Driftsstyret
            28.02.2002   Driftsstyret
            14.02.2002   Driftsstyret
            31.01.2002   Driftsstyret
            03.01.2002   Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk