Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
            04.02.2010   Planutvalg
            21.01.2010   Planutvalg
            07.01.2010   Planutvalg
            09.12.2009   Planutvalg
                          254 - Strømsbu, 13.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      0204/09 - REFERATSAKER TIL PLANUTVALGET 09.12.2009
                      0205/09 - GNR. 205, BNR. 51, SKILSØ, TILBYGG BOLIG SAMT BRYGGE OG...
                      0206/09 - SANDVIGVEIEN 169 - CARPORT - VURDERING AV KLAGE
                      0207/09 - REGULERINGSPLAN BARBU BUKT
                      0208/09 - REGULERINGSPLANFORSLAG SKIFJELL I KILSUND
                      0209/09 - REGULERINGSPLAN FLUET
                      0210/09 - KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN - BLØDEKJÆR
                      0211/09 - REGULERINGSPLANFORSLAG TORSBUSENTERET
                      0212/09 - REGULERINGSPLAN NEDENES LAKSEPARK
                      0213/09 - KOMMUNEDELPLAN AGDERPARKEN VEST - FASTSETTING AV...
                      0214/09 - REGULERINGSPLAN GAMLE SANDVIGVEI 4
                      0215/09 - REGULERINGSPLANFORSLAG ASDAL - GNR. 436, BNR. 92 OG 232
                      0216/09 - REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NEDRE TYHOLMEN
                      0217/09 - FORMVEILEDER ARENDAL IDRETTSPARK
                      0218/09 - BEBYGGELSESPLAN FOR ANNKJENNSMYRA, OMRÅDE B2
                      0219/09 - KLAGEBEHANDLING-GNR. 221, BNR. 399 M.FL., SKARE -...
                      0220/09 - KLAGEBEHANDLING MINDRE VESENTLIG ENDRING
                      0221/09 - MINDRE ENDRING/OPPHEVING AV
                      0222/09 - GNR. 501, BNR. 479, KASTELLVEIEN 8 - LYSTHUS OG...
                      0223/09 - GNR. 503, BNR. 156, KIRKEGÅRDSVEIEN 11 - 6-MANNSBOLIG
                      0224/09 - GNR. 218, BNR. 111, BOTNE - ANLEGG AV PERMANENT VEI
                      0225/09 - GNR. 224 BNR. 138, ØYNA - OPPFØRING AV HYTTE
            19.11.2009   Planutvalg
            05.11.2009   Planutvalg
            22.10.2009   Planutvalg
            08.10.2009   Planutvalg
            23.09.2009   Planutvalg
            20.08.2009   Planutvalg
            06.08.2009   Planutvalg
            18.06.2009   Planutvalg
            04.06.2009   Planutvalg
            20.05.2009   Planutvalg
            07.05.2009   Planutvalg
            30.04.2009   Planutvalg
            16.04.2009   Planutvalg
            02.04.2009   Planutvalg
            12.03.2009   Planutvalg
            19.02.2009   Planutvalg
            05.02.2009   Planutvalg
            22.01.2009   Planutvalg
            08.01.2009   Planutvalg
            03.12.2008   Planutvalg
            26.11.2008   Planutvalg
            13.11.2008   Planutvalg
            29.10.2008   Planutvalg
            09.10.2008   Planutvalg
            24.09.2008   Planutvalg
            11.09.2008   Planutvalg
            27.08.2008   Planutvalg
            14.08.2008   Planutvalg
            26.06.2008   Planutvalg
            12.06.2008   Planutvalg
            29.05.2008   Planutvalg
            08.05.2008   Planutvalg
            24.04.2008   Planutvalg
            10.04.2008   Planutvalg
            27.03.2008   Planutvalg
            06.03.2008   Planutvalg
            21.02.2008   Planutvalg
            07.02.2008   Planutvalg
            31.01.2008   Planutvalg
            10.01.2008   Planutvalg
            12.12.2007   Planutvalg
            22.11.2007   Planutvalg
            25.10.2007   Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk