Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
            04.02.2010   Planutvalg
            21.01.2010   Planutvalg
            07.01.2010   Planutvalg
            09.12.2009   Planutvalg
            19.11.2009   Planutvalg
            05.11.2009   Planutvalg
            22.10.2009   Planutvalg
            08.10.2009   Planutvalg
            23.09.2009   Planutvalg
            20.08.2009   Planutvalg
            06.08.2009   Planutvalg
            18.06.2009   Planutvalg
            04.06.2009   Planutvalg
            20.05.2009   Planutvalg
            07.05.2009   Planutvalg
            30.04.2009   Planutvalg
            16.04.2009   Planutvalg
            02.04.2009   Planutvalg
            12.03.2009   Planutvalg
            19.02.2009   Planutvalg
            05.02.2009   Planutvalg
            22.01.2009   Planutvalg
            08.01.2009   Planutvalg
            03.12.2008   Planutvalg
            26.11.2008   Planutvalg
            13.11.2008   Planutvalg
            29.10.2008   Planutvalg
            09.10.2008   Planutvalg
            24.09.2008   Planutvalg
            11.09.2008   Planutvalg
            27.08.2008   Planutvalg
            14.08.2008   Planutvalg
            26.06.2008   Planutvalg
            12.06.2008   Planutvalg
            29.05.2008   Planutvalg
            08.05.2008   Planutvalg
            24.04.2008   Planutvalg
            10.04.2008   Planutvalg
                          254 Strømsbu, 13.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0072/08 - REFERATSAKER TIL PLANUTVALGET 10.04.2008
                      0073/08 - GNR. 423 BNR. 12, GNR. 439 BNR. 6 OG 3 - FRITAK FOR BOPLIKT
                      0074/08 - REGULERINGSPLAN HASTENSUND - GNR. 224, BNR. 331
                      0075/08 - GNR. 224, BNR. 189 OG 220, HASTENSUND - ENEBOLIG MED...
                      0076/08 - GNR. 221, BNR. 521, TROMØY - BRUKSENDRING FRA SJØBOD TIL...
                      0077/08 - GNR. 59, BNR. 13, STRENGEREID - HYTTE
                      0078/08 - REGULERING DEL AV ØYTANGEN, TVERRDALSØYA
                      0079/08 - KOMMUNEDELPLAN 2009 - 2012 FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET/
                      0080/08 - 2. GANGS BEHANDLING
                      0081/08 - GNR. 68, BNR. 31, NARESTØ - BOPLIKT
                      0082/08 - GNR. 418 BNR. 14 BUNKENE, RYKENE - DELING
                      0083/08 - KLAGESAK
                      0084/08 - GNR. 60 BNR. 5, SVANEVIK - ANLEGG AV VEI
                      0085/08 - GNR. 417, BNR. 3 OG 57, LINDTVEIT - RIVING AV BOLIG
                      0086/08 - GNR. 206, BNR. 1, 616, OG 617. ELLEN, ULF, MADS OG BENTE...
                      0087/08 - GNR. 66 BNR. 8, TROLLNES - BRYGGE, GANGSTI MV.
            27.03.2008   Planutvalg
            06.03.2008   Planutvalg
            21.02.2008   Planutvalg
            07.02.2008   Planutvalg
            31.01.2008   Planutvalg
            10.01.2008   Planutvalg
            12.12.2007   Planutvalg
            22.11.2007   Planutvalg
            25.10.2007   Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk