Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
            08.12.2009   Ungdommens bystyre
            06.11.2009   Ungdommens bystyre
            22.09.2009   Ungdommens bystyre
            16.06.2009   Ungdommens bystyre
            11.05.2009   Ungdommens bystyre
            24.03.2009   Ungdommens bystyre
            21.11.2008   Ungdommens bystyre
                          Arendal kultur- og rådhus - bystyresalen, 09.00
                      Sakspapirer
                      0007/08 - REFERATSAKER UNGDOMMENS BYSTYRE 2008
                      0008/08 - ARENDAL SOM NORGES FN-BY - VALG AV REPRESENTANT TIL
                      0009/08 - TILSKUDD TIL TILTAK RETTET MOT UNGDOM
                      0010/08 - BUDSJETT 2009 - HANDLINGSPROGRAM 2009 - 2012
                      0011/08 - MØTEPLAN UNGDOMMENS BYSTYRE
            13.10.2008   Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk