Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
            11.02.2010   Navnekomite
            17.12.2009   Navnekomite
            26.11.2009   Navnekomite
            15.10.2009   Navnekomite
            03.09.2009   Navnekomite
            06.05.2009   Navnekomite
            10.12.2008   Navnekomite
                          252 - Barbu, 13.00
                      Sakspapirer
                      0007/08 - REFERATSAKER TIL NAVNKOMITE 10.12.2008
                      0008/08 - NAVNESAK - PAKKHUSPLASSEN TYHOLMEN
                      0009/08 - LOFSTAD, TROMØY - NAVNESAK - VEI
                      0010/08 - RØNNINGEN BOLIGFELT - NAVNESETTING
            26.03.2008   Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk