Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
            28.01.2010   Komite for helse og omsorg
            03.12.2009   Komite for helse og omsorg
            12.11.2009   Komite for helse og omsorg
            24.09.2009   Komite for helse og omsorg
                          Arendal kultur- og rådhus - rom 252 Barbu, kl. 08.30
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      0003/09 - REFERATSAKER KOMITE FOR HELSE OG OMSORG
                      0004/09 - BOLIG FOR ALLE - DRIFTS OG INVESTERINGSMODELLER BLÅ KORS
                      0005/09 - HØRING - KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN - ET VERDIG...
                      0006/09 - POLITISK VERKSTED KOMITE FOR HELSE OG OMSORG
            13.08.2009   Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk