Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
            04.02.2010   Formannskap
            21.01.2010   Formannskap
            07.01.2010   Formannskap
            09.12.2009   Formannskap
            19.11.2009   Formannskap
            05.11.2009   Formannskap
            22.10.2009   Formannskap
            08.10.2009   Formannskap
            01.10.2009   Formannskap
            23.09.2009   Formannskap
            20.08.2009   Formannskap
            06.08.2009   Formannskap
            18.06.2009   Formannskap
            04.06.2009   Formannskap
            20.05.2009   Formannskap
            07.05.2009   Formannskap
            30.04.2009   Formannskap
            16.04.2009   Formannskap
            02.04.2009   Formannskap
            12.03.2009   Formannskap
            19.02.2009   Formannskap
            05.02.2009   Formannskap
            22.01.2009   Formannskap
            08.01.2009   Formannskap
                          Rom 254 - Strømsbu, 13.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0001/09 - REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 08.01.2009
                      0002/09 - FJERVARMEKONSESJON MYRA-BRÅSTAD OMRÅDET.
                      0003/09 - EIENDOMSSKATT - SØKNAD OM FRITAK
                      0004/09 - GNR 305 BNR 7 - BOPLIKT
                      0005/09 - UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN -2009
                      0006/09 - KYST- OG STRANDSONEUTVALGET 2 - SANDUMBRUA - HOVEODDEN -...
                      0007/09 - GNR. 52 BNR. 511, 563 OG 618 - OVERTAKELSE AV FESTEAVTALE
                      0008/09 - SKJENKEBEVILLING VED ENKEL BESTEMT ANLEDNING 12.07. -...
                      0009/09 - MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 08.01.2009
                      0010/09 - STOA VEISERVICE - SØKNAD OM UNNTAK FRA FORSKRIFT OM...
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk