Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
            04.02.2010   Formannskap
            21.01.2010   Formannskap
            07.01.2010   Formannskap
            09.12.2009   Formannskap
            19.11.2009   Formannskap
            05.11.2009   Formannskap
            22.10.2009   Formannskap
            08.10.2009   Formannskap
            01.10.2009   Formannskap
            23.09.2009   Formannskap
            20.08.2009   Formannskap
            06.08.2009   Formannskap
            18.06.2009   Formannskap
            04.06.2009   Formannskap
            20.05.2009   Formannskap
            07.05.2009   Formannskap
            30.04.2009   Formannskap
            16.04.2009   Formannskap
            02.04.2009   Formannskap
            12.03.2009   Formannskap
            19.02.2009   Formannskap
                          Rom 254 - Strømsbu, ca. kl. 14.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0019/09 - REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 19.02.2009
                      0020/09 - BUDSJETT 2009 - HANDLINGSPROGRAM 2009 - 2012 -
                      0021/09 - OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 - RÅDHUSET
                      0022/09 - EIENDOMSSKATT - VEDTEKTER
                      0023/09 - ARENDAL KOMMUNES EIERSKAP I AGDER ENERGI
                      0024/09 - IKT-SIKKERHET OG SÅRBARHET I ARENDAL KOMMUNE.
                      0025/09 - SØKNAD OM STØTTE TIL SENTER FOR LIKESTILLING I 2009
                      0026/09 - ODD FELLOW HUSET A/S - UTVIDELSE AV SKJENKEAREALET UTE
                      0027/09 - ARBEIDSAVTALE/LEDERAVTALE FOR RÅDMANNEN
            05.02.2009   Formannskap
            22.01.2009   Formannskap
            08.01.2009   Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk