Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
            04.02.2010   Formannskap
            21.01.2010   Formannskap
            07.01.2010   Formannskap
            09.12.2009   Formannskap
            19.11.2009   Formannskap
            05.11.2009   Formannskap
            22.10.2009   Formannskap
            08.10.2009   Formannskap
            01.10.2009   Formannskap
            23.09.2009   Formannskap
            20.08.2009   Formannskap
            06.08.2009   Formannskap
            18.06.2009   Formannskap
            04.06.2009   Formannskap
            20.05.2009   Formannskap
            07.05.2009   Formannskap
            30.04.2009   Formannskap
            16.04.2009   Formannskap
                          Rom 254 - Strømsbu, ca. kl. 14.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      0044/09 - REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 16.04.2009
                      0045/09 - ÅRSBERETNING 2008 FOR ARENDAL KOMMUNE
                      0046/09 - REGNSKAP 2008
                      0047/09 - BUDSJETTOPPFØLGING OMSORGSENHETENE
                      0048/09 - ARENDAL HAVNEVESEN KF - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2008
                      0049/09 - ØKONOMISK LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER 2009
                      0050/09 - UTBYGGINGSAVTALE FOR INDRE KITTELSBUKT
                      0051/09 - ANMODNING OM EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTILTREDELSE I...
                      0052/09 - MEDLEMSSKAP I ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE
                      0053/09 - PARTNER I PROSJEKT FOR ØKT PROFILERING AV SØRLANDET
                      0054/09 - LEGATER - VALG AV STYREMEDLEMMER
                      0055/09 - BRYGGE KILSUND - SPØRSMÅL OM KOMMUNAL INTERESSE
            02.04.2009   Formannskap
            12.03.2009   Formannskap
            19.02.2009   Formannskap
            05.02.2009   Formannskap
            22.01.2009   Formannskap
            08.01.2009   Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk