Forsiden  
 
Her er en oversikt over dine utvalg. Velg det utvalget for den saken du ønsker å se.

      Administrasjonsutvalget
      Arbeidsmiljøutvalget
      Bystyret
      Driftsstyret
      Eldrerådet
      Estetikkutvalget
      Formannskap
      Hovedarbeidsmiljøutvalg
      Innvandrerrådet
      Komite for helse og omsorg
      Komite for kultur og samfunn
      Komite for kultur, miljø og næring
      Komite for omsorg
      Komite for oppvekst
      Navnekomite
      Planutvalg
      Ungdommens bystyre
      Valgkomiteen
            04.02.2010   Valgkomiteen
            28.01.2010   Valgkomiteen
            12.11.2009   Valgkomiteen
            24.09.2009   Valgkomiteen
            11.06.2009   Valgkomiteen
            14.05.2009   Valgkomiteen
            23.04.2009   Valgkomiteen
            15.01.2009   Valgkomiteen
            23.10.2008   Valgkomiteen
            18.09.2008   Valgkomiteen
            21.08.2008   Valgkomiteen
            19.06.2008   Valgkomiteen
            15.05.2008   Valgkomiteen
            17.04.2008   Valgkomiteen
            13.03.2008   Valgkomiteen
            14.02.2008   Valgkomiteen
            24.01.2008   Valgkomiteen
            17.01.2008   Valgkomiteen
            10.01.2008   Valgkomiteen
            06.12.2007   Valgkomiteen
            08.11.2007   Valgkomiteen
                          Arendal kultur- og rådhus - rom 254 Strømsbu, 14.00
                      Møteprotokoll
                      Sakspapirer
                      Sakspapirer
                      0015/07 - VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I ARENDAL
                      0016/07 - HAVNESTYRE
                      0017/07 - KOMMUNEPLANUTVALG - VALG AV MEDLEMMER
                      0018/07 - AGDER RENOVASJON. REPRESENTANTSKAP/STYRE
                      0019/07 - VALG AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPA FOR KALKING AV
                      0020/07 - ESTETIKKUTVALG - VALG AV MEDLEMMER
                      0021/07 - ARENDAL REVISJONSDISTRIKT IKS. REPRESENTANTSKAP.
                      0022/07 - SKATTEUTVALG
                      0023/07 - NEMDER EIENDOMSSKATT
                      0024/07 - VALG AV MEDLEMMER TIL KOMMUNAL NAVNEKOMITE
                      0025/07 - VALG AV MEDLEMMER TIL INNVANDRERRÅDET
                      0026/07 - VALG AV REPRESENTANT TIL ARENDAL LANDBRUKSFORUM
                      0027/07 - VILTKONTAKT
                      0028/07 - BOLIGSTIFTELSER - VALG AV MEDLEMMER
                      0029/07 - VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL
                      0030/07 - ARENDAL BOLIGBYGGELAG - VALG AV MEDLEMMER TIL...
                      0031/07 - FRILUFTSRÅDET SØR
                      0032/07 - KOMMUNAL HEIMEVERNSNEMND
                      0033/07 - ELDRESENTRENE - STYREREPRESENTASJON
                      0034/07 - AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKS. REPRESENTANTSKAP
                      0035/07 - MUSEER - VALG AV MEDLEMMER TIL STYRENE
                      0036/07 - KONFLIKTRÅDET - OPPNEVNINGSUTVALG
                      0037/07 - EIERMØTE I AGDER ENERGI AS - VALG AV REPRESENTANTER
                      0038/07 - IKT AGDER IKS - REPRESENTANTSKAP
                      0039/07 - SAMARBEIDSUTVALG SKOLE/RESSURSSENTER - VALG AV...
                      0040/07 - KRISESENTER FOR KVINNER I AUST-AGDER. STYRE
                      0041/07 - VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I HISØY...
                      0042/07 - RÅDHUSKOMITEEN (ARENDAL GAMLE RÅDHUS)
                      0043/07 - NORDISK INFORMASJONSKONTOR - STYRE
                      0044/07 - ARENDAL KIRKELIG FELLESRÅD - KOMMUNAL REPRESENTANT
                      0045/07 - LEGEVAKTEN - STYRE
                      0046/07 - DROSJESENTRALEN - STYRE
                      0047/07 - KONSESJONSKRAFTFONDET - REPRESENTANTSKAP
                      0048/07 - ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE - FORSTANDERSKAP
                      0049/07 - KIRKENS FAMILIEVERNKONTOR - STYRE
                      0050/07 - KONTAKTUTVALGET AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
                      0051/07 - ARENDAL TURISTRÅD - STYRE
                      0052/07 - GENERALFORSAMLINGER - OPPNEVNING AV REPRESENTANT HVOR
                      0053/07 - VALG AV ELDRERÅD
                      0054/07 - BYGNINGSKYNDIGE SKJØNNSMENN 2008-2012
                      0055/07 - SJØKYNDIGE SKJØNNSMENN 2008 - 2012
                      0056/07 - REGNSKAPSKYNDIGE SKJØNNSMENN 2008 - 2012
            19.04.2007   Valgkomiteen
            22.03.2007   Valgkomiteen
            18.01.2007   Valgkomiteen
            07.12.2006   Valgkomiteen
            23.11.2006   Valgkomiteen
            16.11.2006   Valgkomiteen
            19.10.2006   Valgkomiteen
            21.09.2006   Valgkomiteen
            22.06.2006   Valgkomiteen
            18.05.2006   Valgkomiteen
      Valgstyret
      


      Søk